کدخبر: ۱۲۵۲۴

علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و صعود و نزول اخیر شاخص بورس گفت: به عقیده بنده بورس از بهمن ماه سال گذشته به صورت کجدار و مریز خیلی خوب عمل کرد و اگر کشور به سمت ابر تورم نرفت، به دلیل وجود بازار بورس بود. اکنون اقتصاد ایران دارای دو ویژگی و مزیت است که در گذشته وجود نداشت؛ یکی اینکه نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص ملی پایین است، بنابراین می بینیم که قیمت ارز از حدود 4 هزار تومان به 18 هزار تومان می رسد ولی مشکل خیلی حادی به وجود نمی آید. پس ما می توانیم یک اقتصاد درون زا داشته باشیم؛ چرا که اقتصاد ما در شرایط فعلی از یک نوع خودکفایی برخوردار است. و دو اینکه بازار سرمایه به خوبی توانست شوک های خارجی را رفع کند ولی اتفاقی که افتاد این بود که از ماه بهمن سال گذشته، بازار بورس بیش از حد رونق گرفت و داغ شد و وقتی چنین اتفاقی می افتد، بازار بعد از مدتی دچار سکته می شود و اعتماد عمومی خدشه دار شده و ممکن اسن مردم برای مدتی از بازار بورس روی برگردانند. خوب است که بازار بورس در حال حاضر متعادل شده و دولت باید سعی کند در 6 ماهه آینده نیز بازار به همین روال باقی بماند و ریزش یا جهش شدیدی نداشته باشد. از سویی دیگر اگر بنیاد شرکت های بورسی تقویت شود، همین شاخص فعلی هم برای بازار بورس ایران کم هست و انتظار رشد بیشتری را هم می توان داشت.

 

ارسال نظر