کدخبر: ۱۲۹۵۹

تازه‌ترین گزارش رسمی نشان می‌دهد هر چند اندک اما شکاف طبقاتی تا حدودی کم شده است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار به تازگی وضعیت ضریب جینی سالانه خانوارهای ایرانی را منتشر کرده است، ضریب جینی یکی از شاخص‌های تحلیلی توسعه درآمد است که بین صفر تا یک قرار تعریف می‌شود و هر چقدر به عدد صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده توزیع مناسب ثروت خواهد بود اما هر اندازه از صفر فاصله گرفته و به یک نزدیک شود نشان می‌دهد فاصله طبقاتی بین مردم یک کشور بیشتر شده است.

گزارش رسمی مرکز آمار از وضعیت ضریب جینی از این حکایت دارد که در سال گذشته در کل کشور ضریب جینی ۰.۳۹۹۲ بوده  است که در مقایسه با سال۱۳۹۷ که ۰.۴۰۹۳ گزارش شده بود کاهش دارد.

در خانوارهای شهری نیز ضریب جینی برای سال گذشته ۰.۳۸۲۸ اعلام شده که در مقایسه با سال قبل از آن که ۰.۳۹۴۰ اعلام شد حدود یک صدم درصد کمتر شده است.

اما در خانوارهای روستایی وضعیت ضریب جینی تغییر چندانی نکرده و از حدود ۰.۳۵۹۵ به ۰.۳۵۳۹ کاهش یافته است.

61664331

انتهای پیام

 

 

ارسال نظر