کدخبر: ۱۲۹۹۶

یک اقتصاددان معتقد است: دولت باید واحدهای اقتصادی، نهادها و بنیادهایی همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان را که تاکنون درآمد بالایی داشته و معاف از مالیات بوده اند را شناسایی کند.همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی ابر سرمایه دارانی که درآمدهای فراوانی دارند، و به دلیل بی تدبیری ها در کشور خلق شده اند، می تواند منبع خوبی برای تأمین بودجه دولت باشند.

مرتضی افقه اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد نگار در خصوص کسری بودجه و تأمین آن و راهکارهای پیش روی دولت اظهار داشت: تأمین بودجه در کشور ما سه منبع اصلی دارد: نفت، مالیات و سایر منابع. ما در چند سال اخیر و با توجه به تشدید تحریم ها با مشکل فروش نفت روبه رو هستیم و حتی اگر تحریم هم نبود، کاهش قیمت نفت، پیش بینی های دولت برای تأمین بودجه و فروش نفت را محقق نمی ساخت.

وی افزود: دومین منبع تأمین بودجه، مالیات است ولی ما اقتصاد را به خوبی مدیریت نکردیم و متأسفانه وابستگی بخش تولید ما به خارج کم نشده است و همچنان وابسته هستیم منظور از خارج، نیازهای کالاهای واسطه سرمایه ای و وراداتی است. و بنابراین دومین منبع یعنی اخذ مالیات هم خیلی کارساز نیست به این دلیل که واحدهای تولیدی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به دلیل نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای، نیاز به ارز دارند و محدودیت ارزی ناشی از فروش نفت باعث می شود که فعالبت این واحدها رونق آنچنانی نداشته باشد و بنابراین درآمدشان کاهش یافته و در نتیجه مالیات کمی هم پرداخت خواهند کرد.

افقه در ادامه گفت: ما از ابتدای انقلاب تا امروز، شعار عدم وابستگی به نفت را سر دادیم ولی متأسفانه تاکنون این شعار عملی نشده است و در حال حاضر حدود 80 درصد بودجه ما وابسته به فروش نفت است.

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا استقراض داخلی و خارجی می تواند کسری بوجه دولت را برطرف کند گفت: استقراض خارجی به دلیل تحریم ها امکان پذیر نیست و همانطور که دیدید با درخواست وام 5 میلیارد دلار ایران از بانک جهانی موافقت نشد. استقراض داخلی و چاپ پول هم به دلیل اینکه باعث تحمیل تورم می شود، ابزار مناسبی نیست.

وی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه، به فروش اموال متوسل شده است، فروش اموال اگر مازاد و بلا استفاده باشند، خوب است و منوط به اینکه درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری های زیربنایی شود. در مجموع دولت امسال برای تأمین بودجه با مشکل اساسی روبه رو است و با این راهکارهایی که ذکر شد، شاید بتواند صرفأ بودجه جاری خود را تأمین کند. و این هم یعنی عقب گرد و نرخ رشد اقتصادی منفی.

افقه بهترین راه جبران کسری و تأمین بودجه دولت را اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دانست و گفت: دولت باید واحدهای اقتصادی و نهادها و بنیادهایی همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان را که تاکنون درآمد بالایی داشته و معاف از مالیات بوده اند را شناسایی کند.همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی ابر سرمایه دارانی که درآمدهای فراوانی دارند، و به دلیل بی تدبیری ها در کشور خلق شده اند، می تواند منبع خوبی برای تأمین بودجه دولت باشند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر