کدخبر: ۱۳۵۳۴

نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به ۰.۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به ژوین با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده که این نرخ تورم، یکی از کمترین تورم های ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.

مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۱۱ درصد به منفی ۹.۳ درصد کاهش یافته است.

در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۰.۹ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۶ درصد رسیده ولی تورم بخش تنباکو به ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است. 

متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.

بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه ژوین ۰.۱ درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه ژوین به ۰.۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در سوئد نیز افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که تورم سالانه این کشور تا پایان ماه ژوین با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۷ درصد رسیده است. 

این نرخ تورم که بالا ترین نرخ تورمی سوئد در طول چهار ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته است که تورم آن به ۲.۶ درصد افزایش یافته است. تورم بخش رستوران و هتلداری به منفی ۰.۳ درصد کاهش یافته است.  در بین دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش فرهنگ و آموزش منفی ۱.۶ درصد و در بخش حمل و نقل ۰.۶ درصد اندازه گیری شده است.

نرخ تورم ماهانه در سوئد با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است.

متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۴۷درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است.

انتهای پیام

 

ارسال نظر