کدخبر: ۱۳۷۳۱

صنعت گاز طبیعی کانادا در استان غربی بریتیش کلمبیا با ظرفیت تولید ۵۶ میلیون تن در سال، حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند.

 به گزارش اقتصاد نگار به نقل از اویل پرایس، اتحادیه گاز طبیعی مایع کانادا اعلام کرد صنعت گاز طبیعی این کشور در استان غربی بریتیش کلمبیا با ظرفیت تولید 56 میلیون تن در سال، حدود 100 هزار شغل ایجاد می کند.

این 100 هزار شغل نمی‌تواند خسارتی را که استان آلبرتا از متوقف کردن فعالیت های نفتی خود متحمل شده جبران کند. بریتیش کلمبیا با چنگ و دندان جلوی توسعه خط لوله حیاتی آلبرتا را در این استان گرفته است ولی این خبر برای استان بریتیش کلمبیا که دو سوم این مشاغل را در اختیار خواهد داشت یک پیروزی شیرین است.

 علاوه بر ایجاد این مشاغل، دستمزد کارکنان این صنعت بیش از 6 میلیارد دلار (4.6 میلیارد دلار برای بریتیش کلمبیا) افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی کانادا 11 میلیارد دلار به صورت سالانه بالا می رود. بیش از 108 میلیارد دلار درآمد برای استانهای مختلف ایجاد می شود که 94 میلیارد دلار آن به استان بریتیش کلمبیا می رسد.

صنعت گاز طبیعی کانادا در استان غربی بریتیش کلمبیا با ظرفیت تولید ۵۶ میلیون تن در سال، حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می کند.

 اتحادیه گاز طبیعی مایع کانادا اعلام کرد صنعت گاز طبیعی این کشور در استان غربی بریتیش کلمبیا با ظرفیت تولید 56 میلیون تن در سال، حدود 100 هزار شغل ایجاد می کند.

این 100 هزار شغل نمی‌تواند خسارتی را که استان آلبرتا از متوقف کردن فعالیت های نفتی خود متحمل شده جبران کند. بریتیش کلمبیا با چنگ و دندان جلوی توسعه خط لوله حیاتی آلبرتا را در این استان گرفته است ولی این خبر برای استان بریتیش کلمبیا که دو سوم این مشاغل را در اختیار خواهد داشت یک پیروزی شیرین است.

 علاوه بر ایجاد این مشاغل، دستمزد کارکنان این صنعت بیش از 6 میلیارد دلار (4.6 میلیارد دلار برای بریتیش کلمبیا) افزایش خواهد یافت و تولید ناخالص داخلی کانادا 11 میلیارد دلار به صورت سالانه بالا می رود. بیش از 108 میلیارد دلار درآمد برای استانهای مختلف ایجاد می شود که 94 میلیارد دلار آن به استان بریتیش کلمبیا می رسد.

/تسنیم

ارسال نظر