کدخبر: ۱۴۱۵۲

شمار بیکاران سوییسی در بالاترین سطح تاریخی خود باقی ماند.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه ژوییه امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن تغییری نکرده است اما بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از زمان ثبت آمارهای مربوطه محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۴۱۹ نفر کمتر شده و به ۱۴۸ هزار و ۸۷۰ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار افراد بیکار در سوئیس ۱۵ هزار و ۴۳۱  نفر افزایش داشته است که معادل ۱۶.۴ درصد کل جمعیت بیکاران است.

همچنین تا پایان ماه ژوییه شمار افراد جویای شغل ۵۹۲  نفر افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۲۳۲  نفر رسیده است. در مقایسه با سال گذشته این رقم ۴۹۰۰ نفر بیشتر شده است که معادل ۴.۷ درصد از کل جمعیت افراد جویای شغل است.

در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۴ درصد تا پایان ماه ژوییه رسیده است که بالاترین سطح ثبت شده از سپتامبر سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۵۷۸  نفر بیشتر شده و به ۱۷ هزار و ۸۹۵ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز شمار جوانان بیکار سوئیسی ۲.۲  درصد (معادل ۱۰۷۶  نفر) بیشتر شده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه ژوییه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴.۲ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی دو ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۳۴ هزار نفر کاهش به بیش از یک میلیون و ۱۷۹ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۷۲ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۶ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۵ درصد رسیده که ۰.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۱ درصد افزایش به ۵۹.۸ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۶۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

انتهای پیام

 

ارسال نظر