کدخبر: ۱۴۵۲۱

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:

داود سوری بیان کرد: دولت در واقع خر مفت در حال حرکت دید سوار شد که سواری مجانی بگیرد، حیوان بیچاره را هم زمین گیر کرد!


به گزارش اقتصاد نگار؛ دکتر داود سوری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ‌امروز دوست خبرنگاری می گفت دولت از بورس حمایت کرد به اینجا رسید، گفتم دولت در واقع خر مفت در حال حرکت دید سوار شد که سواری مجانی بگیرد، حیوان بیچاره را هم زمین گیر کرد!

 

ارسال نظر