کدخبر: ۱۵۸۵۶

در مهرماه امسال تولید گوشت قرمز نسبت به سال گذشته تا ۵٥ درصد افزایش داشته است.

به گزارش اقتصاد نگار، طی هفته های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار با افزایش همراه بود که البته فعالان بازار دلیل این رشد را کمبود گوشت و تولید آن ندانسته و عمدتا بر قاچاق دام زنده، افزایش قیمت نهاده های تولید و حتی عدم مدیریت مناسب عنوان کردند.

این در حالی است که تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با تولید گوشت قرمز از این حکایت دارد که وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مهر ١٣٩٩ در مجموع ٣٩.۶ هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

همچنین گوشت گاو و گوساله با ٢٢.۴ هزار تن، ٥٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١٣.٥ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.٩ هزار تن و سایر انواع دام با ۷٩۴ تن، به ‌ترتیب ٣٤ درصد، هفت درصد و دو درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ١٣٩٩ با ماه مشابه سال ١٣٩٨، نشان‌دهنده افزایش ٥٥ درصدی تولید گوشت قرمز است.  

میزان تولید گوشت در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ٥٣ درصد، برای بز و بزغاله ٣٨ درصد، برای گاو و گوساله ٦١ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ١٣٠ درصد افزایش و برای شتر و بچه ‌شتر ٣٩ درصد کاهش داشته است.

همچنین مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی در مهر امسال نسبت به شهریور ماه در حدود یک درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که بررسی وضعیت واردات گوشت قرمز در آمار گمرک نیز از این حکایت داشت که در هفت ماهه اول امسال ۴۰۶۹ تن گوشت قرمز سبک گرم وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد کاهش داشته است.  

در هفت ماه اول سال گذشته ۱۸ هزار تن گوشت قرمز سبک گرم وارد شده بود.

در این دوره ۲۲ هزار و ۴۸۹ تن گوشت قرمز سرد وارد شده که در مقایسه با دوره مشابه در سال ۱۳۹۸ که ۸۸ هزار تن وارد شده بود ۷۵ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام

 

ارسال نظر