کدخبر: ۱۶۳۱۷

  • موسسه گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است یک پروژه نظرسنجی بین المللی در سال ۲۰۲۰ در مورد میزان توجه دولتمردان به وضعیت رفاه و معیشت مردم برگزار کرد.

 

  • این نظر سنجی در ۲۰۹ کشور جهان صورت گرفت و ایران رتبه ۲۰۹ را بدست آورد.

 

  • رتبه اول از نظر توجه دولت‌مردان به وضعیت معیشت و رفاه مردم به دولت سوئیس رسید و پس از آن کشورهای دانمارک ، سوئد، فنلاند و هلند رتبه های دوم تا پنجم جهان را بدست آوردند .

 

  • دولت امریکا رتبه ۴۲ و کانادا رتبه ۲۸ و پادشاهی اسپانیا رتبه ۱۹ جهان هستند.

 

  • ایران پس از سودان ، گامبیا و سومالی رتبه ۲۰۹ جهان را کسب کرده است.

 

  • طبق این نظر سنجی میزان رفاه و معیشت مردم سوئیس ۴/۹۸ از ۵ بوده و میزان رفاه معیشت در ایران ۰/۰۲ از ۵ است.

 

  • ایران‌پنجمین کشور ثروتمند جهان است.

 

ارسال نظر