کدخبر: ۱۶۷۷۳

به گزارش اقتصاد نگار؛ گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای لرستان تحت طرح تعادل و احیای بخشی آب به منظور حفاظت از منابع آب های سطحی و زیر مینی حدود ۵۰ پرسنل در سطح استان مشغول بکار دارد که حدود ۹ ماه است حقوق و مزایا خود را از شرکت پیمانکار دریافت نکرده اند این شرکت در قرار داد با پیمانکار جدید ۵۰ میلیون سفته از هر نفر درخواست کرده که در صورت امضا نکردن نیروی کاری که ۱۵ سال سابقه کار دارد اخراج می گردد!

 

/ انتهای پیام

 

ارسال نظر