کدخبر: ۱۶۸۴۲

بیستمین و هشتمین مانور سالیانه پتروشیمی جم در سال 99 با موضوع آتش سوزی در واحد مخازن با همکاری HSE پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم؛ مانور آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری با موضوع آتش سوزی از فلنج تانک 957 واحد مخازن پتروشیمی جم انجام و اقدامات مورد نیاز برای غلبه بر مشکلات در محدوده مورد نظر صورت گرفت.

 

در این مانور که با حضور مشترک HSE پتروشیمی جم و پتروشیمی منطقه پارس همراه بود. نیروهای حاضر در عملیات ضمن مهار آتش فرضی ، راهکارهای مقابله با موارد مشابه را بازنگری و چالشهای پیش روی مورد پایش قرار دادند.

 

همچنین نتایج بدست آمده از مانور انجام شده پس از پایان عملیات و در راستای دستیابی به عملکرد بهتر و سرعت در بازیابی شرایط نرمال بررسی و نقاط ضعف و قوت شناسایی می شود.

شایان ذکر است ، مجموعه مانورهای آموزشی اداره HSE به صورت مدوام و بدون اعلان قبلی ، بمنظور شبیه سازی شرایط واقعی و تست عملکرد پرسنل و تجهیزات برگزار می شود. که متناسب با شرایط موجود از کمکهای منطقه ای نیز جهت مشارکت دعوت بعمل می آید.

 

ارسال نظر