شناسه خبر: 17368

منابع ارزی پس از رفع تحریم پول های آزاد شده صرف رانت های جدید خواهد شد نه کاهش تورم

به گزارش اقتصاد نگار؛ حسین راغفر اقتصاددان گفت ؛ اگر پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر هم ازاد شود، تاثیر چندانی بر کاهش تورم و رونق تولید در داخل ایران نخواهد داشت.

این منابع صرف توزیع رانت‌های جدید در میان اصحاب قدرت خواهد شد: «اگر منابع بلوکه‌شده ما آزاد شود نمی‌تواند تاثیری در بهبود وضعیت داشته باشد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم نمی‌شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار گروه‌های خاص قرار می‌گیرند.

اگر که گروه‌های قدرت در ایران از تورم منفعت می‌برند و مقام‌های سیاسی نیز برای حفظ این تورم تلاش خواهند کرد: «باید جهت‌گیری‌های اقتصاد را تغییر داد. مادامی که این اتفاق نیفتد و به سمت تولید نرویم حتی فروش بیشتر نفت و دسترسی به درآمدهای آن نیز نمی‌تواند تاثیری داشته باشد و موقتی خواهد بود.

مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشان می‌دهد که گروه‌هایی از این تورم منتفع می‌شوند و مقامات برای حفظ این تورم تلاش می‌کنند.» برای کاهش تورم که با کاهش نرخ ارز می‌تواند همراه باشد «باید درآمدهای عمومی از فروش نفت با اخذ مالیات و اصلاح سیستم بانکی جایگزین شود؛ آن موقع می‌توانیم امیدوار باشیم که این درآمدها موجب کاهش تورم و رشد اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی شود. منتها ما هیچ نشانه‌ای را در جامعه و مسئولان نمی‌بینیم.»

بعید می‌دانم که آمریکا تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بردارد. آنها از سویی در باغ سبز را نشان می‌دهند و از سویی ایران را تهدید می‌کنند؛ این همان سیاست چماق و هویج است که علیه ایران اعمال می‌کنند از همین روی امکان لغو تحریم‌ها را بعید می‌دانم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار