کدخبر: ۱۷۴۶۵

اقتصاد نگار؛ وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در وزارت اقتصاد دولت روحانی یکه تازی می کند.شمس الدین حسینی در حالیکه تندترین انتقادات را در ماه های اخیر نثار دولت کرده است با استفاده از روابط دیرینه خود با برخی معاونین و مدیران وزارت اقتصاد در امور داخلی این مجموعه دخالت جدی می کند.

در آخرین فقره از این اعمال نفوذهای غیرقانونی برخی کانالهای خبری صنعت بیمه اعلام کردند شمس الدینی مانع عزل و جابجایی یکی از دوستان قدیمی اش در یکی از شرکتهای تابعه بیمه ایران شده است.

این در حالی است که انتصاب نامبرده نیز در دوران مدیرعامل معزول بیمه ایران و در برابر انتقادات گسترده داخل شرکت و با فشار شمس الدین حسینی انجام شده است.

هیات مدیره بیمه ایران‌ هفته گذشته عزل و جابجایی حسین جلالی که گفته می شود حریف تمرینی کشتی شمس الدین بوده است را تصویب کرده و تنها چند روز پس از مصوبه و قبل از اجرا، این مصوبه با فشارهای بیرونی آن هم از جانب منتقدان مشهور دولت در حال ملغی شدن است؟

 

ارسال نظر