شناسه خبر: 17564

نحسی کرونا دامن انتخابات 1400 را می گیرد؟ +نمودار

به گزارش اقتصاد نگار؛ موج های کرونایی کشور از نمودارهای ابتلا و فوتی قابل برداشت است. همواره پس از هر موجی که در کرونا به راه می‌افتد با تلاش کادر درمان و ایجاد محدودیت های کرونایی آمارهای قرمز و سیاه در کشور روندی نزولی گرفته و اصطلاحا موج کرونا رو به خاموشی می رود.

در همین خصوص در روزهای آغازین سال جاری روند آمارهای کرونایی کشور مسیری افزایشی گرفته و رکورد های بی سابقه ای را به ثبت رساند. وضعیت متغیرهای فوتی و ابتلا در این مدت نشان می داد که ایران وارد موج چهارم شده است. اما همانند موج های دیگر با اعمال محدودیت ها، پیشگیری از ابتلای بیشتر و بسیج نیروهای درمانی از پیشروی این بیماری درسطح کشور جلوگیری به عمل آمده و سطح آمارهای کرونایی کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر با استناد بر این آمارها برداشت می شود که موج چهارم در حال خاموشی است.

اما همواره رفتار ویروس کرونا برگرفته از وضعیت رعایت مبارزه و پیشگیری در این بیماری در کشور است (تجهیز کادر درمان و اعمال محدودیت ها). اگر این مبنا را برای موج های کرونایی کشور در نظر بگیریم احتمال برخاستن موج پنجم در آینده ای نزدیک می رود.

روند ابتلای هفت روزه کرونایی

در روز 27 اردیبهشت ماه 14 هزار و 319 نفر به این بیماری مبتلا شدند که نسبت به روز گذشته 26.8 درصد افزایش پیدا کرده است.

از آنجا که مسیر ابتلا در روز های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته بنابراین نمی توان به راحتی به تصویری صحیح از آمارها رسید. بنابراین در صورتی که شمار مبتلایان روزانه در ایران را به صورت هفت روزه بررسی کنیم حاصل آن از دقت بیشتری برخوردار بوده و مسیر مشخص تری ثبت خواهد شد.

 
 

در همین خصوص شمار مبتلایان هفت روزه در روز 27 اردیبهشت به 92 هزار و 266 نفر رسید. که البته نسبت به این رقم در روز گذشته 4.2 درصد کاهش پیدا کرده است. مشاهده این نمودار در ایران نشان میدهد روند آمارهای ابتلای هفت روزه پس از ثبت رکورد 168 هزار و 715 نفر در روز 31 فروردین ماه روندی نزولی گرفته و مرتبا کاهش پیدا کرده است. 

مقایسه روند این متغیر کرونایی در کشور با آنچه که در سال گذشته ثبت شد نشان می دهد در آن موقع قله ابتلای هفت روزه 15 روز قبل از امسال رقم خورده است. یعنی 14 فروردین ماه 1399 .

کرونا

مقایسه رشد هفتگی مبتلایان در 99 و 1400

روند رشد هفت روزه ابتلای کرونا در ایران نشان می دهد در سال 99 افت ابتلا سریعتر از سال جاری شکل گرفته که مهمترین دلیل آن سطح بالای متغیر ابتلا در سال 1400 و محدودیت کمتر امسال نسبت به سال گذشته بوده است.

در داده های کرونایی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و درمان مشاهده می شود رشد ابتلا  در 14 فررودین 99 منفی شده و تا دو هفته بعد این روند ادامه دار بوده است.(رشد منفی یعنی آمار ابتلا کاهشی است).

این در حالی است که این رشد منفی در هفته اول اردیبهشت در سال جاری رقم خورده و از پایداری کمتری برخوردار بوده است. به معنای دیگر موفقیت در کنترل بیماری در سال پیش بیشتر از امسال بوده که می تواند این عمل به خاطر حد بالای آمارهای کرونایی در سال جاری باشد. رشد سالانه ابتلا شاهدی دیگر بر این مدعاست.

روند نزولی رشد سالانه ابتلا در ایران

مقایسه آمار ابتلای روزانه در سال جاری و سال گذشته نشان می دهد کمترین رشد سالانه ابتلا در 11 فروردین ماه و برابر با 237 درصد بوده است.

 
 

بالاترین رشد سالانه ابتلای کرونا اما در این مدت در روز 14 اردیبهشت اتفاق افتاد. این رقم معادل با هزار و 881 درصد ثبت شده و به عبارتی رکورد رشد سالانه ابتلا در بازه سپری شده از سال جاری بوده است.

اکنون اما با وجود این که این روند کاهشی است اما هنوز در حد 700 درصد است.

کرونا

جمع بندی و نتیجه گیری

در نهایت با توجه به آمار ثبت شده از کرونا در کشور مشاهده می شود هر چند روند روزانه ابتلای کرونا در ایران اکنون در مسیر کاهش قرار گرفته است و اصطلاحا موج چهارم کرونایی در حال فروکش کردن است اما این روند نزولی ادامه دار نخواهد بود.

 
 

مقایسه ها نشان می دهد چه در شیوع بیماری کرونا چه در قله و چه در کاهش آمارها در بهار همواره فاصله ای 15 روزه بین سال 99 و 1400 وجود داشته است. 

با توجه به آنکه شیوع و اوج گیری های این بیماری وابستگی مستقیم به شکل گیری اجتماعات و کمتر شدن محدودیت های رفت و آمد داشته پس درصورتی که عامل دیگری از این شیوع جلوگیری نکند می تواند هر ساله روندی مشابه را به ثبت برساند.

در همین راستا آمار سال گذشته بیانگر آن است که در نیمه اردیبهشت سال 99 دوباره آمار ابتلا در مسیر صعود قرار گرفته و تا نیمه خرداد همان سال به اوج خود رسیده است. بنابراین با توجه به فاصله 15 روزه آمارها میان امسال و سال گذشته اگر این رفتار ادامه داشته باشد روند ابتلا در ایران در اواخر اردیبهشت ماه امسال دوباره اوج گرفته و نهایتا به قله خود در اواخر خرداد 1400 خواهد رسید.

مقایسه آمار رشد سالانه ابتلا در این بیماری نیز گویای آن بوده که اگر ابتلا به قله خود در آخر خرداد ماه برسد، حد آماری ابتلا بسیار بیشتر از قله های ثبت شده تاکنون خواهد بود. 

 

ارسال نظر