شناسه خبر: 18039

مجوز افزایش سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا به ۱۷۶۰ میلیارد تومان

سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا به ۱۷۶۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

به گزارش اقتصاد نگار؛  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز افزایش سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا را صادر کرد.

براساس مجوز صادره، سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئـلا با افزایش 313 درصدی، از مبلغ 568 میلیارد تومان فعلی به مبلغ 1760 میلیـارد تومان افزایش می یابد. محل افزایش سرمایـه بانک در مجوز صـادره، سود انباشته و سایر اندوخته ها (بجز اندوخته قانونی) ذکر شده است.

لازم به ذکر است براساس صورت های مالی منتشر شده بانک مشترک ایران و ونزوئلا، سود خالص بانک مذکور در سال 1399 با رشد 325 درصدی نسبت به سال 1398، به رقم 815 میلیارد تومان رسید.

 

ارسال نظر