شناسه خبر: 18194

اختصاصی| اعداد و ارقام عجیب عملکرد ۴ماهه بودجه ۱۴۰۰/ از درآمد ناچیز نفتی تا فروش صفر سهام دولتی

مشاور رئیس دیوان محاسبات گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون بودجه بایستی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی عرضه شود که در چهار ماهه ابتدای سال تنها ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم در قالب اقساط واگذاری وصول شده است.

به گزارش اقتصاد نگار؛ صفایی نسب در گفتگو با خبرنگار، با اشاره به عملکرد  نامطلوب منابع بودجه 1400 در چهارماهه اول سال گفت: در بخش درآمدها در حالی که مجلس در قالب قانون بودجه حدود 455 هزار میلیارد تومان درآمد اعم از درامد گمرکی،‌ مالیاتی،‌ عوارض  و ... تصویب کرده بود،  که در برش چهار دوازدهم شاهد تحقق 77 درصدی بودیم. همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی و گمرکی شاهد تحقق 82 درصدی بودیم.

به گفته مشاور رئیس دیوان محاسبات، در بخش واگذاری داراییهای سرمایه ای از منابع مصوب 395 هزار میلیارد تومانی برای کل سال  تنها 11 هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شده که نسبت درآمد به برش 4 دوازدهم فقط8.7 درصد بوده است. در زیر بخش نفت و میعانات نیز تحقق درامد حدود 10 درصد بوده است.

وی با اشاره به قسمت واگذاری داراییهای مالی گفت: به نسبت برش چهار دوازدهم مصوب بودجه، شاهد عمکلرد 50 درصدی واگذاری داراییهای مالی هستیم. در بخش فروش اوراق نیز با عرضه 64 هزار میلیارد تومانی تقریبا عمکلرد 144 درصدی محقق شده است.

نکته  جالب توجه اینکه در قسمت واگذاری دارییهای مالی 255 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکتهای دولتی لحاظ شده بود که باید درچهار ماهه ابتدای سال 87 هزار میلیارد تومان سهام عرضه می شد که تنها 198 میلیارد تومان و چیزی نزدیک به 2 درصد محقق و به خزانه واریز شده است.

صفایی نسب گفت: کل ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بودجه 1400 رقمی نزدیک به 36 هزار میلیارد تومان بود که در چهار ماهه امکان استفاده از 12 هزار میلیارد تومان آن وجود داشت.  در این مدت نیز دولت با توجه به محدودیت فروش نفت و کمبود ورود سهم نفت به صندوق حدود 6 هزار میلیارد تومان از منابع برداشت کرد که نسبت آن حدود 50 درصد مصوب چهار ماهه است.

به گزارش تسنیم، با توجه به عملکرد بسیار پایین منابع بودجه به خصوص در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای، دولت بایستی اقداماتی را در حوزه کاهش مصارف و کشف منابع جدید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت با کسری بودجه قابل توجه در پایان سال مواجه خواهیم شد.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر