شناسه خبر: 18288

بررسی بحران آب در دستور کار کمیسیون اصل 90/پژمان‌فر مامور بازرسی از وزارت نیرو شد

با حکم رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون بررسی پرونده بحران کمبود آب را با بازرسی از وزارت نیرو کلید زد.

به گزارش اقتصاد نگار؛ نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از سوی این کمیسیون مامور بازرسی از وزارت نیرو و مجموعه‌های ذیل آن به منظور پیگیری بحران کمبود آب شد.

این ماموریت با حکمی از سوی حسن شجاعی، رئیس عضوکمیسیون اصل 90 و به دنبال پرونده مطروحه و شکایات واصله به کمیسیون به پژمانفر داده شد.

بر اساس این حکم، پژمانفر ظرف مدت 3 ماه ماموریت دارد، بر اساس مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نسبت به بازرسی از وزارت نیرو اقدام کند.

*لزوم همکاری مسئولان ذی‌ربط با بازرس کمیسیون اصل 90

بر اساس جزئیات ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 90، چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ‌انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.

از طرفی به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 90، بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رئیسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر