شناسه خبر: 18330

واکنش مدیر کل حقوقی گمرک به ابهامات رسانه‌ای درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری

مدیر کل حقوقی گمرک در واکنش به برخی ابهامات درباره رد شکایت گمرک ایران از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص اتصال سامانه‌ها تاکید کرد، برابر دستور العمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری دستگاههای دولتی از طرح هرگونه دعوا علیه یکدیگر در مراحل اولیه منع شده اند.

به گزارش اقتصاد نگار؛ وحید خدروسی  با بیان اینکه،‌ دستگاهها دولتی و حاکمیتی برابر مفهوم و منطوق مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،نمیتوانند در مقام شاکی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمایند،‌گفت:‌ لذا همانطورکه مشخص است و فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی میباشد و نه دولت از مردم  و حتی (یک بخش )دولت از(بخش دیگری از) دولت که قاعدتا این مهم در صلاحیت مراجع عام دادگستری است.

البته برابر دستور العمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحت عنوان چگونگی رفع اختلاف دستگاههای دولتی نهایتا دستگاههای دولتی از طرح هرگونه دعوا علیه یکدیگر در مراحل اولیه منع شده اند و مرجع رسیدگی به این اختلافات در نهایت با معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

- مورد دیکر اینکه گمرک بعنوان مرزبان اقتصادی کشور و‌مسوول اعمال حاکمیت دولت در حوزه تجارت خارجی بر اساس مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی دارای شرح وظایف خاص خود هست

وی افزود، لذا صرف نظر از ماهیت موضوع که در جای خود قابل بررسی حقوقی و فنی هست همانطوریکه تبیین شد گمرک نه تنها در پرونده اخیر طرح دعوی ننموده که اساسا هم نمیتواند طرح دعوایی به این شکل مطرح کند بلکه حتی در مقام متشاکی هم نبوده و اینکه اعلام گردیده شکایت گمرک در دیوان عدالت اداری رد شد از پایه و اساس خلاف واقع است

به گفته مدیر کل حقوقی گمرک ایران،‌ گمرک به عنوان یک دستگاه حاکمیتی خود را  مکلف به اجرای تمامی تصمیمات مراجع قانونی و قضایی میداند اما مجددا هم تاکید مینماید که گمرک در پرونده اخیر اساسا طرف دعوی نبود البته شاید در مقام اجرا موضوعی به گمرک منعکس گردد که قاعدتا با رعایت سلسه مراتب اداری حسب مورد وفق قانون اقدام لازم معمول مینماید.

 

ارسال نظر