شناسه خبر: 18343

ارتقای مهارت‌زایی در اشتغال دانش‌آموختگان

طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی از جمله طرح‌هایی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا و منجر به توسعه اشتغال توام با مهارت آموزی و جذب در بازارهای کار برای این قشر شده است.

به گزارش اقتصاد نگار؛ برنامه‌هایی در راستای اشتغال‌پذیری و توانمندسازی جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی در قالب بخشی از برنامه اشتغال فراگیر، در حال اجراست.

طرح کارورزی یکی از برنامه های دولت در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی است که در سال ۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اشتغال رسید و به تبع آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به اجرای آن و سایر وزارت خانه های مربوطه موظف به همکاری در این زمینه شدند.  در این راستا، تفاهم نامه های بین دستگاهی منعقد و دستورالعمل اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و آمادگی شغلی تدوین شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش فرآیند جذب و اشتغال دانش آموختگان و همچنین ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار،  تمهیداتی را اندیشید که به واسطه آن، بستر مناسب برای مهارت آموزی فارغ التحصیلان فراهم شد تا آن ها بتوانند با ثبت نام در طرح کارورزی تحت نظارت این وزارت‌خانه،  به یادگیری و کسب تجربه در زمینه شغلی مورد نظر خود بپردازند.

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای طرح کارورزی را بر عهده دارد که در کنار برنامه ریزی ها و تعیین شرایط نام نویسی، با راه اندازی سامانه ای از داوطلبان و واحدهای متقاضی جذب کارورز،  ثبت نام به عمل می آورد.

این طرح فرصت بسیار مناسبی برای آشنایی دانش آموختگان با محیط  کار است و آنان با فراگیری مهارت های شغلی مورد نیاز از جمله تعهد کاری، فعالیت تیمی، وقت شناسی و…،  موجبات پیشرفت خود را در بازار کار فراهم می کنند.

در واقع هدف از کاورزی، انتقال مهارت‌ها و دانش فنی مورد نیاز بازار کار در محیط واقعی کار به کارورز و همچنین ایجاد زمینه شناخت کارفرما از شخصیت، استعداد و توانمندی های نیروی کاری بوده که قرار است در یک بنگاه اقتصادی مشغول به فعالیت شود.

طرح کارورزی به انتخاب هوشمندانه نیروی های ماهر و متخصص در انتخاب کار و به کارفرما جهت انتخاب نیروی واجد صلاحیت حرفه‌ای مورد نیاز بنگاه، کمک می‌کند ضمن اینکه مزایایی را برای کارفرمایان مانند مشوق های بیمه‌ای فراهم می کند.

مهمترین منابع اجرای طرح، بودجه سنواتی دستگاه های مجری، بودجه استان ها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانه ها و ردیف‌های متفرقه بودجه، کمک های بلاعوض مردمی، سازمان های حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیر دولتی و منابع اشتغالزایی دولت است که به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

 

ارسال نظر