شناسه خبر: 18355

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضا پیمان پاک به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

به گزارش اقتصاد نگار؛  با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، علیرضا پیمان پاک به عنوان معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

 

ارسال نظر