شناسه خبر: 18454

پیش بینی بازار سهام 27 شهریور 1400

مسیر شاخص تغییر میکند/ نشانه های صعود بورس

اقتصادنگار: معاملات بورس از روز شنبه ممکن است با قطع سریال نزولی شاخص، شرایط رشدی را نزدیک تر ببیند.

به گزارش اقتصادنگار،  شاخص بورس در هفته گذشته با بازدهی منفی 2 درصدی روبه رو شد. شاخص در یک نوسان محدود با وضعیت بازگشتی در کانال 1.4 میلیون واحد قرار گرفت.  شاخص اگر بخواهد به کانال 1.5 میلیون واحد برگردد، نیاز است که در گام اول دوباره از کانال 1.4 میلیون واحد خارج شود و خود را برای ورود به 1.5 میلیون واحد آماده کند. در صورت قطع سریال نزولی شاخص، میتوان امیدوار بود که شاخص ورود به کانال 1.5 میلیون واحد را در دسترس بداند.

با این وصف نیروهای درونی بازار سهام و عملکرد بازار نشان میدهد که شاخص به دنبال پایان اصلاح است و به احتمال قوی سناریوی رشدی بازار از روز شنبه، روز نخست هفته دوباره در دستورکار قرار گیرد. مولفه های اثرگذار سیستماتیک همچون رویدادهای مربوط به مذاکرات برجامی موسوم به مذاکرات وین و تقویت سیگنال های مثبت ایران و غرب همسو با تغییرات در بازارهای همسو و رقیب نرخ سود بانکی و بازار ارز میتواند روی روند بازار سهام تاثیر معناداری بگذارد.

با این وصف مختصات شرایط فعلی گویای این است که در روزهای پایانی شهریور بازار کم کم به دنبال پایان اصلاحات است و به احتمال قوی سناریو جدی تفویت سمت تقاضا از روزهای آینده دنبال میشود.

بورس بازان از روز شنبه ممکن است شرایط متفاوتی از روز چهارشنبه را تجربه کنند. هر چند که با وجود خوش بینی ها، همچنان شرایط پایان اصلاحات بازار نیازمند مولفه ها و اهرم های قوی تری است.  

 

ارسال نظر