شناسه خبر: 18598

عملکرد دولت سابق کنترل و مدیریت سبب شد مردم ما در بازار سرمایه ضرر سنگینی را محتمل شوند

به گزارش اقتصاد نگار؛ مهدی باقری نماینده مجلس در گفت و گو با اقتصاد نگار گفت؛ عملکرد دولت سابق در کنترل و مدیریت بورس فاجعه بار بود، وعده های الکی و بی اساس دولت سابق دامن گیر بورس هم شد و سبب شد مردم ما در بازار سرمایه ضرر سنگینی تحمل کنند . 

این نماینده مجلس در ادامه گفت؛ رویه فساد و دروغ در دولت قبل عادی شد، حقوق های نجومی ، ثروت های افسانه ای روال عادی دولت مردان شده بود و مردم دار و ندار خود را در بورس از دست دادند، سرمایه و منابع ارزی کشور را به واسطه رانت و نفوذ و به بهانه تامین مایحتاج اولیه زندگی از بین بردند و نهایتا هم با مجلس سر ناسازگاری برداشتند و نتیجه اش به ضرر مردم تموم شد . 

وی در ادامه افزود؛ البته برای جبران ضرر کرد دولت برنامه ارائه کرده است و مجلس هم همراهی خواهد کرد، دیگه بهانه مالی و سایر نمیتواند جلوی تلاش و کوشش برای بهبود اوضاع باشد، باید با روحیه انقلابی و جهادی و با تکیه بر جوانان کام مردم را شیرین کنیم .

 

ارسال نظر