شناسه خبر: 19184

افزایش میزان فروش ۱۴۶درصدی کگهر در ۵ ماهه نخست امسال

پس از انتشار گزارش عملکرد ماهانه شرکت سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ رشد فروش ۱۴۶درصدی در ۵ ماهه اول امسال نشان داده شد.

به گزارش اقتصاد نگار؛ پس از انتشار گزارش عملکرد ماهانه شرکت سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر  در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ رشد فروش ۱۴۶درصدی در ۵ ماهه اول امسال نشان داده شد.

میزان فروش گهرزمین در مرداد ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۲,۶۸۴,۶۷۰ میلیون ریال بوده که سهم بازار داخلی از این میزان برابر با ۱۰,۴۶۲,۹۸۲ میلیون ریال و سهم بازار صادراتی برابر با ۲,۲۲۱,۶۸۸ میلیون ریال بوده است.

شایان ذکر است، شرکت سنگ آهن گهرزمین از ابتدای سال مالی تا اواخر مردادماه در مجموع، فروشی  برابر با ۱۲۷,۴۹۰,۶۲۲ میلیون ریال داشته که در مقایسه با میزان فروش ثبت شده در مدت زمان مشابه سال گذشته که میزان ۵۱,۷۴۴,۸۵۳ میلیون ریال بوده،  رشدی ۱۴۶ درصدی داشته است.

گفتنی است، بیشترین محصول به فروش رسیده در بازار داخلی از لحاظ ارزش  کلوخه سنگ آهن و در بازار صادراتی کنستانتره سنگ آهن بوده است.

 

ارسال نظر