شناسه خبر: 19204

فرآیند ایفای تعهدات صادرات ریالی آغاز شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغاز فرآیند ایفای تعهدات صادرکنندگان ریالی خبر داد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی 22فروردین تا 16مردادماه سال 1397 اظهار داشت: بر اساس فراخوانهای انجام شده تعداد 322صادرکننده نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل 7341پروانه صادراتی به ارزش حدود 4� � میلیون یورو اقدام نموده اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می گردد.  

وی افزود: تعداد پروانه های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده 673کوتاژ و به ارزش 52میلیون یورو بوده است.  

رئیس کمیته اقدام ارزی ادامه داد: از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با2� 39پروانه صادراتی به ارزشی معادل  112میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با 2کوتاژ و به ارزش 22هزار یورو است.

پیمان پاک خاطر نشان ساخت: تعداد 4537پروانه صادراتی به ارزش 2� 1میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و 28� 4پروانه صادراتی به ارزش 86میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است.  

وی با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تلاش می شود با برنامه ریزی لازم، شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با طیب خاطر نسبت به انجام فعالیت صادراتی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در اسرع وقت اقدام نمایند.

انتهای پیام/

 

ارسال نظر