شناسه خبر: 19214

شرایط دریافت کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی

برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری ضروری است.

به گزارش اقتصاد نگار؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با هدف صدور رای وحدت رویه، به خواسته شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی، ورود کرد.

بر این اساس، عدم اشتغال شخص بیمه‌شده به منظور دریافت کمک هزینه بارداری ضروری است.

در رای هیات عمومی به ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، اشاره شده که بر مبنای آن «بیمه­‌شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ­بارداری استفاده نماید.»

قضات هیات عمومی تاکید کرده‌اند که بر مبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه‌­شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک­ بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است.

منبع: ایلنا

 

ارسال نظر