شناسه خبر: 19312

عضویت در سازمان شانگهای در صورتی می‌تواند به ایران کمک کند که تحریم‌ها رفع شده باشد

آنچه می‌تواند مجددا هند و چین را به مشتریان عادی ایران تبدیل کند پیش از انکه سازمان شانگهای باشد بیشتر رفع تحریم های نفتی است و با رفع تحریم ها این مسیر هموار میشود و عضویت در سازمان شانگهای میتواند کمک کننده به این ماجرا باشد

علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به خبرنگار اقتصادنگار با بیان اینکه عضویت در سازمان شانگهای در صورتی می‌توانند کمک کننده به کشور باشد که تحریم‌ها رفع شده باشد، گفت: اگرچه به لحاظ کلی کشورهای عضو سازمان شانگهای وارد تعاملات اقتصادی و همکاری های اقتصادی شدند اما این همکاری ها هنوز در ابتدای راه هست و فارغ ازخودِ سازمان شانگهای و تعهداتی که کشورها به لحاظ اقتصادی دارند ایران با کشورهایی مثل چین و هند به عنوان دو عضو بزرگ مصرف کننده ی نفت به صورت سنتی همکاری های نفتی در موضوع فروش نفت داشته و بهرحال آنچه می‌تواند مجددا هند و چین را به مشتریان عادی ایران تبدیل کند پیش از انکه سازمان شانگهای باشد بیشتر رفع تحریم های نفتی است و با رفع تحریم ها این مسیر هموار میشود و عضویت در سازمان شانگهای میتواند کمک کننده به این ماجرا باشد

سلطانی همچنین درباره موضوعات مهم نفت و انرژی در کشور گفت: امروزه سرمایه گذاری در صنعت نفت ما یکی از مسائل مهم و اولویت دار این صنعت است و به طور طبیعی ایران برای اینکه بتواند جایگاه خودش را در بازار جهانی نفت تثبیت کند حداقل نیازمند یک سرمایه گذاری 150 میلیارد دلاری در حوزه صنایع بالا دستی و پایین دستی هست که تحریم های اقتصادی در یک دهه گذشته مانع از جذب به کارگیری این میزان سرمایه گذاری شده هست و واقعیت این هست که در داخل کشور منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت نفت محدود است و ایران نیازمند سرمایه گذاری خارجی برای این کار هست بهرحال طرح های مختلفی میتواند مطرح باشد اما باید ارزیابی کرد و سنجید که کدوم طرح هزینه کمتر و در عین حال با بهره وری بیشتر به لحاظ اقتصادی ، فنی و مهندسی برای کشور برخوردار هست

وی همچنین درباره پیشنهادات برخی نمایندگان برای تهاتر نفت و سرمایه‌گذاری اذعان کرد: طرح هایی از نوع تهاتر نفت با سرمایه گذاری به نظر میرسد طرح های ابتدایی و خامی است که نیازمند بررسی های بیشتر در مقایسه با طرح های دیگر مثل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و طرح بی.او.تی (BOT)  است

ارسال نظر