شناسه خبر: 19437

عملکرد کالایی و سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

تداوم رشد قیمت محصولات فملی/ موتور رشد بازار سهام

اقتصادنگار: عملکرد کالایی شرکت ملی صنایع مس ایران با رشد قیمتی مواجه شدند، انتظار میرود در هفته پیش رو این وضعیت تداوم یابد.

به گزارش اقتصادنگار، در شهریور ارزش معاملات شرکت ملی صنایع مس ایران در رینگ صنعتی بورس کالا  4060 میلیارد تومان برآورد شد. معاملات شرکت ملی صنایع مس ایران در روز 28 شهریور در دو محصول کاتد و مس کم عیار صورت گرفت. عرضه و تقاضا در بورس کالا به مانند هفته های قبل بدون تغییر دنبال شد. با تغییرات مثبت قیمت مس در بازار کامودیتی ها، در صورت تداوم این وضعیت قیمت محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس کالا دوباره با رشد همراه شد.

در بورس اوراق بهادار تهران نیز میانگین قیمت هر سهم در هفته منتهی به یک مهر 1400، شرکت ملی صنایع مس ایران با 1223 تومان با 8 درصد کاهش نسبت به هفته قبل از آن دنبال شد. با ارزیابی تغییرات قیمت مس در هفته چهارم شهریور، به نظر میرسد فملی در هفته پیش رو نیز تابعی از قیمت بازار کامودیتی ها باشد. در هفته گذشته قیمت فملی روند نوسانی به دنبال داشت و این در حالی است که در صورت تداوم رفتار هفته گذشته، میانگین قیمت فملی به کانال پایین تر از 1200 تومان به ازای هر سهم هم بر میگردد. با این وصف با تحرکات بازار کامودیتی ها، فملی به عنوان تک سهم میتواند تغذیه کننده شرایط رشدی بازار تلقی شود.

ارسال نظر