شناسه خبر: 19438

پیش بینی بورس در هفته نخست پاییز

مانع محکم در برابر خریداران بورس/ شاخص بر می گردد؟

اقتصادنگار: با ارزیابی تحولات هفته گذشته، در آغاز فصل پاییز، خریداران امیدوارند سیر نزولی شاخص را قطع کنند، هر چند که با مانع محکم فروشندگان روبه رو هستند.

به گزارش اقتصادنگار، شاخص کل بورس در فصل آخر تابستان با بازدهی منفی بیش از 8 درصد روبه رو شد که نزدیک سه چهارم از این بازده منفی در هفته آخر شهریور (هفته گذشته) رُخ داد. شاخص از 6 شهریور تا روز 31 شهریور نزدیک 200 هزار واحد افت داشته و موضع فروشندگان در سمت عرضه را با وجود نزدیک شدن شاخص به لبه کانال 1.6 میلیون واحد بسیار محکم نشان میدهد.

در مختصات فعلی بازار سهام، شاخصه های عملکردی بازار سهام نشان دهنده تداوم پتانسیل بالای فروشندگان دارد اما با درنظرگرفتن رفتار بورس بازان در ساعات پایانی روز چهارشنبه هفته گذشته، خریداران امیدوارند سیر نزولی شاخص از شنبه سه مهر (امروز) قطع شود.

با برآورد شرایط فعلی و اهرم های تعیین کننده در بازار سهام، تحرکات فعلی بازار کامودیتی ها میتواند محرکه مثبتی برای سهام کامودیتی محور در بازار باشد. به نظر میرسد تک سهم ها بتوانند شاهد تحریک تقاضا باشند، هر چند که سهام ارزی و صادرات محور همچنان به دلیل دامنه مشخص و محدود شده قیمت ها توان بالایی برای مانور حرکت ندارند. سهام ریالی تورمی نیز با وجود پتانسیل شکل گیری تقاضا، اما بخش عمده ای از آن ها تابع فضای موجود در بازار خواهند بود.

تحرکات وزیر امورخارجه در نیویورک همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تاکید بر از سرگیری مذاکرات برجام در وین همسو با اخبار و تحولات مربوط به سیگنال های قوی و پیش برنده روابط میان ایران و عربستان در چارچوب ریسک های سیستماتیک میتوانند روی سیگنال دهی به بازار موثر باشند. هر چند که اعلام اسم رئیس کل بانک مرکزی میتواند اهرم سیگنال دهی قوی تری برای بورس بازان در هفته پیش رو یا هفته های آتی باشد.

با افزایش نرخ سود بانکی و سیاست های دولت برای تامین کسری بودجه دولت (در قالب انتشار اوراق بدهی و توجه دوباره به بازار سرمایه)، بازار همسو با این تحولات، با حساسیت بیشتری سیاست گذاری ها در این زمینه را به پیش می برد و از این ناحیه میتوان شاهد اثرپذیری معنادار بازار سهام باشیم.  

در مجموع به نظر میرسد هفته جاری با نوسان در بازار سهام دنبال شود، در صورتی که سیر نزولی شاخص دنبال شود، احتمال دارد شرایط نزولی با شدت بیشتری دنبال شود و کانال شاخص را دوباره تغییر دهد. در صورتی که سیر نزولی شاخص قطع شود، میتواند امیدوار بود کانال شاخص در جهت عکس سیر نزولی تغییر کانال دهد. 

ارسال نظر