شناسه خبر: 19562

آخرین قیمت انواع ماهی در بازار

به گزارش اقتصاد نگار؛ قیمت انواع ماهی در چهارم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

نوع ماهی

       قیمت     

ماهی کیلیکا با سر ۵۰۰ گرم

۳۸.۸۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۱۰۰۰ گرم

۱۱۵.۲۰۰

ماهی قزل آلای بی استخوان ۴۰۰ گرم

۹۷.۰۰۰

فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم

۱۱۷.۹۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم

۱۹۷.۰۰۰

فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم

۱۴۸.۰۰۰

استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم

۱۷۲.۰۰۰

فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم

۱۲۴.۰۰۰

ماهی سفید دریایی شکم خالی ۷۵۰ گرم

۹۲.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم

۶۳.۰۰۰

ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد

۴۹.۵۰۰

ماهی گیدر ۵۰۰ گرم

۹۸.۰۰۰

فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم

۹۴.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم

۹۷.۰۰۰

فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم

۷۴.۰۰۰

فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست

۷۵.۰۰۰

فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم

۹۹.۵۰۰

فیله ماهی کوتر ۶۰۰ گرم

۱۲۱.۰۰۰

ماهی قزل آلای منجمد ۷۵۰ گرم

۸۸.۰۰۰

فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات

۱۷۱.۰۰۰

فیله ماهی شیر خلیج فارس ۷۰۰ گرم

۹۵.۵۰۰

میگوی شیلات ۱۰۰۰ گرم

۱۷۳.۰۰۰

/بازار

ارسال نظر