شناسه خبر: 19638

اروپا از اقتصاد بدون کربُن تا سال ۲۰۵۰ خبر داد

اتحادیه اروپا تصمیم دارد تا سال ۲۰۵۰ به اقتصاد بدون کربُن دست یابد و در این راستا بر منابع جایگزین سوخت فسیلی متمرکز است.

اقتصاد نگار؛ تلاش های اتحادیه اروپا برای دستیابی به اقتصاد بدون کربن فرصتی بی نظیر و به موقع برای تقویت امنیت انرژی اروپا ارائه می دهد. طی سالهای گذشته رئیس کمیسیون اروپا، معامله سبز اروپایی را پیشنهاد کرده است-استراتژی جدید رشد اروپا که به دنبال تبدیل اتحادیه اروپا به یک اقتصاد بدون کربن تا سال ۲۰۵۰ است.

این هدف بر اساس تعهدات مندرج در توافقنامه پاریس جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ به میزان حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ است.

 شورای اروپا علیرغم وجود مخالفت از اهداف توافق سبز حمایت کرده است. در لهستان بر اساس هدف معامله سبز اروپا، انتشار کربن باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۵۰ درصد در مقایسه با سطوح ۱۹۹۰ کاهش یابد.

با این حال، آژانس محیط زیست اروپا اعلام کرد که بدون اقدامات اضافی، اتحادیه اروپا به احتمال زیاد هدف خود را در سال ۲۰۳۰ برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای محقق خواهد ساخت.

سیاست های کنونی تا سال ۲۰۵۰ میزان انتشار گازهای گلخانه ای اتحادیه اروپا را ۶۰ درصد کاهش می دهد. فناوری های جدید همراه با گاز طبیعی، نقش مهمی در کمک به اتحادیه اروپا برای رسیدن به این هدف بلند پروازانه ایفا خواهند کرد.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا از منابع جایگزین گاز، مسیرها و زیرساخت ها برای تقویت امنیت انرژی اروپا استفاده خواهد کرد.  منابع انرژی پاک مکمل گاز طبیعی در تلاش های اروپا برای کربن زدایی موثر بوده و کمک به امنیت انرژی اروپا خواهد بود.

اهداف کربن زدایی اتحادیه اروپا و امنیت انرژی

دستور کار جدید کمیسیون اروپا برای کربن زدایی پتانسیل فوق العاده ای برای تقویت امنیت انرژی دارد، اما به شرطی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان در اولویت امنیت انرژی در تلاش خود برای کاهش انتشار کربن باشند. استراتژی کشورها برای دستیابی به اهداف تعیین شده آب و هوا و رعایت قوانین بسته انرژی پاک ۲۰۳۰ نقش فناوری های متعارف و انرژی پاک در اروپا را هدایت می کند. نحوه انتخاب کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای استقرار این استراتژی ها بر امنیت انرژی اروپا تأثیر می گذارد.

انتظار می رود که این برنامه ها کمک های ملی به هدف بی طرفی اقلیمی در سراسر اتحادیه اروپا را مشخص کنند. کمیسیون اروپا برنامه ها را ارزیابی می کند و در مورد برنامه های ملی به اهداف کربن زدایی، امنیت انرژی و رقابت خواهد پرداخت. این مهم فرصتی برای بهبود امنیت انرژی برای جوامع ملی، منطقه ای و فراآتلانتیکی است.

احساس فوریت برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به طور گسترده ای در سراسر اتحادیه اروپا رایج است. اما همه کشورهای عضو آماده، قادر یا مایل به رسیدن به هدف تا سال ۲۰۵۰ نیستند. در حالی که لوکزامبورگ، انگلستان، ایرلند، یونان، دانمارک و بلژیک از منحنی کاهش انتشار کربن جلوتر هستند. کشورهای عضو مانند لتونی، استونی، لیتوانی، بلغارستان و لهستان از منابع انرژی با پایه های سوخت فسیلی بیشتر استفاده می کنند.

فناوری می تواند به فرآیند کربن زدایی کمک کند از طریق از بین بردن وابستگی به تامین کنندگان انحصاری، وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش داده و امنیت انرژی را افزایش می دهد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به منظور دستیابی به اهداف کاهش کربن به روشی جامع، رویکردهای خنثی از نظر فناوری و منبع بی طرف را در نظر بگیرند.

چنین انعطاف پذیری ممکن است گزینه هایی را برای کشورهای عضو با درجات مختلف نیازهای انرژی ، ترکیب ، زیرساخت ، پتانسیل انرژی داخلی و منابع مالی بهینه کند. کاهش کربن را می توان با روش های مختلف و فناوری های پیشرفته به دست آورد. همه محلولهای کاهش کربن باید به درستی شناخته شوند زیرا به هدف نهایی خنثی سازی کربن کمک می کنند.

گاز طبیعی نقش مهمی در افزایش امنیت انرژی ایفا می کند

گاز طبیعی قابلیت اطمینان انرژی ، دسترس پذیری و مقرون به صرفه بودن را در اروپا افزایش می دهد و در عین حال به انتقال انرژی کمک می کند، به ویژه هنگامی که گاز طبیعی استفاده از نیروی زغال سنگ را کاهش می دهد.

گاز طبیعی می تواند در دور شدن کشورهای عضو از زغال سنگ نقش داشته باشد. دسترسی به منابع متنوع گاز طبیعی با کاهش وابستگی به تامین کننده اصلی، امنیت انرژی اروپا را تقویت می کند. به طور مشابه ، منابع انرژی کم کربن می تواند تلاش های اروپا برای کربن زدایی و کاهش وابستگی به واردات روسیه را افزایش دهد.

صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به اروپا و سایر منابع LNG ایالات متحده نقش مهمی در کمک به دور شدن اتحادیه اروپا از زغال سنگ خواهد داشت. در حالی که ظرفیت قابل توجه زغال سنگ و هسته ای در اتحادیه اروپا در دهه آینده به تدریج از بین می رود، گاز طبیعی نقش مهمی در انتقال انرژی به سمت کاهش کربن و اطمینان از ظرفیت بار پایه در ترکیب انرژی اتحادیه اروپا ایفا خواهد کرد.

قیمتهای رقابتی، عرضه جهانی و افزایش قابلیت پذیرش گاز طبیعی را برای برآوردن تقاضای انرژی اروپا و کمک به امنیت انرژی اروپا مهم می سازد. علاوه بر این، افزایش تجدیدپذیرها تقاضای بیشتری برای گاز طبیعی ایجاد می کند.

کمیسیون اروپا قصد دارد چارچوب و زیرساخت های نظارتی گاز طبیعی را در حذف کربن زدایی بررسی کند. پیشنهاد معامله سبز اروپا نقش گازهای کربن دار ، طراحی بازار رقابتی آینده نگر گاز و انتشار متان مربوط به انرژی را برجسته می کند.

تنوع نگرش بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به سرعت کربن زدایی می تواند هم برای تلاش های اروپایی  و هم برای امنیت انرژی چالشی ایجاد کند.

همواره بر تقاضای اجتماعی برای اقدام فوری در مورد تغییرات آب و هوایی تأکید شده است، این در حالی است که جهان با افزایش تقاضای جهانی انرژی و افزایش جمعیت مواجه است.

لیکن حمایت عمومی برای اجرای موفق سیاست ها ضروری خواهد بود. مناطقی از جهان که با اختلافات عمده انرژی روبرو هستند، عمدتا بیشتر نگران عدم دسترسی به انرژی هستند تا تاثیرات زیست محیطی سوخت های فسیلی.

حساسیت مصرف کنندگان به افزایش قیمت انرژی با فشار جامعه برای مهار انتشار کربن در تناقض است. در سطح جهانی، اجماع کمی در مورد چگونگی تأمین منابع کربن زدایی و چه کسی باید بار آن را بر عهده گیرد، وجود دارد.


/بلومبرگ

ارسال نظر