شناسه خبر: 19740

ثبت افزایش سرمایه34 درصدی کگل

اقتصاد نگار-افزایش سرمایه گل گهر در یازدهم مهرماه به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگار افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نزد مرجع ثبت شرکت ها  ثبت شد.از این رو  سرمایه این شرکت از رقم74 هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به رقم یکصد هزار میلیارد ریال معادل ۳۴.۴ افزایش یافت.

 

ارسال نظر