شناسه خبر: 19984

در حال حاضر از بانک مرکزی استقراض نمی‌شود، ولی دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد

اقتصاد نگار : قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در گفت وگویی گفت : در حال حاضر درست است که از بانک مرکزی استقراض نمی‌شود، ولی این استقراض‌هایی که دولت از مردم می‌کند دیر یا زود تبدیل به استقراض از بانک‌ها می‌شود.

بانک‌ها هم، چون منابع ندارند منجر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که در نهایت عاقبت این کار مشخص است، ولی ممکن است با تاخیر زمانی انجام شود.

گفتنی است، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، این ادعای رئیس جمهور را که دولت او از بانک‌مرکزی استقراض نکرده، غیرواقعی خوانده و می‌گوید آمارهای مالی پایان مهر، این نکته را روشن می‌کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

 

ارسال نظر