شناسه خبر: 19995

مجوز پروازهای ۷ ایرلاین تعلیق شد

اقتصادنگار- مجوز پروازهای ۷ ایرلاین به دلیل عدم رعایت محدودیت ۶۰درصدی و فروش بلیت بالاتر از سقف نرخی تعیین شده ،تعلیق شد.

سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق مجوز تعدادی از مسیرهای پروازی۷ شرکت هواپیمایی داخلی به‌دلیل عدم رعایت محدودیت ۶۰درصدی و فروش بلیت بالاتر از سقف نرخی تعیین شده خبر داد.

مسافران می توانند شکایت‌های خود را در خصوص موارد فوق الذکر به سازمان هواپیمایی کشوری جهت پیگیری ارسال یا در سایتسازمان ثبت کنند.

منبع تسنیم

ارسال نظر