شناسه خبر: 20092

طرح ممنوعیت تردد شبانه حذف شود.

اقتصاد نگار : در شرایطی که این روزها روند واکسیناسیون بر مدار سرعت می‌چرخد، محدودیت‌های فعالیت مشاغل سطح یک، دو، سه و چهار برداشته شده و مدارس و دانشگاه‌ها نیز در آستانه بازگشایی هستند، چالش‌ها درباره لغو طرح منع تردد شبانه در روزهای اخیر به اوج رسیده است.

روزنامه ایران چهارشنبه ۱۲ آبان از ارایه پیشنهاد مسوولان استانی به ستاد ملی مقابله با کرونا به تهیه گزارشی پرداخت و نوشت: احمدوحیدی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید: «منع تردد شبانه مصوبه ستاد است و باید در ستادملی کرونا بررسی شود. به گفته وزیر کشور، محدودیت‌ها تاکنون تغییری نکرده مگر اینکه پیشنهادهای جدیدی به ستاد ملی کرونا ارائه ودر ستاد بررسی شود؛ محدودیت‌ها تا رفع نگرانی‌ها ادامه دارد.» بر همین اساس قرار است قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در وزارتکشور بزودی پس از بررسی اثر بخشی یا بی‌اثر بودن طرح منع تردد شبانه در کنترل کرونا و کاهش تجمعات خانوادگی پیشنهاد ادامه یاحذف این طرح را به ستاد ملی کرونا ارائه دهد.

طرح منع تردد شبانه در اول آذرماه سال گذشته و همزمان با اوج‌گیری موج کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد که بواسطه آنتردد شهروندان از ساعت ۹ شب تا ۴ بامداد در خیابان‌های پایتخت مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی می‌شد.این طرح که بعدها به ساعت۱۰ شب تا ۳ بامداد تغییر یافت و تا امروز نیز طبق مصوبه ستاد ملی کرونا پا برجاست.

گرچه که کارشناسان حوزه سلامت پس از افزایش درصد قابل توجهی از جمعیت واکسن زده و برداشته شدن محدودیت فعالیت اصنافبر بی‌اثر بودن اجرای منع تردد شبانه در مهار چرخه انتقال ویروس کرونا تأکید دارند و معتقدند این طرح از همان روزهای اول تصویباش یعنی آذر سال گذشته تأثیر زیادی در مهار چرخه انتقال ویروس کرونا و کنترل رفت و آمدهای خانوادگی و کاهش تردد شهرونداننداشته است.

برخی کارشناسان از جمله علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و مسعود یونسیان رئیس کمیته راهبری واکسیناسیونوزارت بهداشت معتقدند: در این یک سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد هنوز هیچ آمار و ارقام رسمی در کارآمدی این طرح منتشرنشده و هیچ گونه شواهد علمی دال بر تأثیر اجرای طرح منع تردد شبانه بر کاهش و کنترل بیماری موجود نیست و دیگر اینکه ترددخودروهای شخصی در ساعت منع تردد جای خود را به تاکسی‌های اینترنتی داده و از طرفی مردم زمان دورهمی‌های خانوادگی‌شان رابه ساعت غیر از طرح ممنوعیت تردد موکول کرده‌اند اما در این میان رئیس ستاد عملیات فرماندهی مدیریت کرونا در تهران از مخالفانسر سخت اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه است.

علیرضا زالی می‌گوید: «از نظر علمی منع تردد شبانه کاربردی در کنترل کرونا نداشته و نتیجه‌ای جز به کارگیری و خستگی نیروهایانسانی پلیس نداشته است. از طرفی شکل تردد شبانه تغییر کرده و ساعت‌های انتهایی شب خلوت‌تر و ساعات ابتدایی شلوغ‌تر شدهاست.»

همچنین سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران نیز ادامه دار بودن ایجاد محدودیت برای منع خودروها در ساعات تعیینشده را یکی از عوامل مهم ترافیک پایتخت می‌داند و به «ایران» می‌گوید: طرح منع تردد شبانه در ساعات تعیین شده موفق نبود و پلیسراهور چندین بار نظر خود را رسماً به ستاد ملی کرونا اعلام کرده است. چرا که با وجود ایجاد محدودیت ترددهای شبانه شاهد آن بودیمکه مردم در ساعت محدودیت یعنی سر شب تقریباً تردد می‌کردند.

رئیس پلیس راهور در حالی محدودیت‌های شبانه در عدم شیوع کرونا را بی‌اثر اعلام می‌کند که اگرچه شواهد نشان می‌دهد؛ رفعمحدودیت‌ها در شش ماهه نخست سال به‌دلیل طولانی شدن روز باعث افزایش ترافیک در سطح شهر خواهد شد اما در شش ماهه دومتأثیر اجرای این طرح کمتر است. به گفته حمیدی، ترافیک شبانه معمولاً ابتدای شب تمام می‌شود و اگر این محدودیت برداشته شودبخشی از سفرهایی که بعد از ساعت ۱۰ شب اتفاق می‌افتد آزاد می‌شود و دیگر ضرورت ندارد مردم تا قبل از ساعت منع تردد در انجامکارها و ترددهایشان تعجیل کنند. طبعاً این موضوع باعث کاهش ترافیک شبانه خواهد شد و بالاخره محسن منصوری استاندار تهران نیزبرای حذف طرح ممنوعیت تردد شبانه به ستاد ملی کرونا درخواست رسمی داده است.

به گفته استاندار تهران، با بررسی علمی و کارشناسی که در دانشگاه‌های علوم پزشکی سه گانه تهران، ایران و شهید بهشتی انجامگرفته، مشخص شده اجرای طرح محدودیت تردد شبانه در حال حاضر کم اثر است و باید در این طرح تجدید نظر شود.شهردار تهران نیزاز جمله موافقان لغو محدودیت تردد شبانه است. علیرضا زاکانی روز گذشته در حاشیه جلسه آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد: «با توجه بهشرایط تهران این طرح باید لغو شود که البته این موضوع به شورای عالی ترافیک ارائه شده و قرار است این موضوع از طریق ستاد کروناپیگیری و در صورت موافقت محدودیت طرح تردد شبانه لغو شود.»

همچنین مسعود یونسیان عضو کمیته علمی مقابله با کرونا هم به «ایران» می‌گوید: «ما مستنداتی مبنی بر اثرگذاری طرح منع ترددشبانه و محدودیت‌های بین شهری و استانی در زمینه اجرا و نظارت بر آن نداریم باید مستندات استخراج شده از پایش‌های صورت گرفتهوجود داشته باشد که به‌لحاظ بهداشتی تداوم این طرح را تأیید کند به این دلیل که دوتا شاهد علمی برای اثرگذاری طرح ممنوعیت ترددشبانه نیاز داریم اینکه از همان ابتدا بر اساس چه مستنداتی این محدودیت وضع شد به این معنا که آیا با توجه به شکل زندگی درجوامع ما ترددهای شبانه مشکل ایجاد می‌کرد یا خیر؟ دوم آنکه؛ شواهد علمی درباره اینکه آیا اجرای این طرح منجربه کاهش تماس‌هایبین خانوادگی و اجتماعات دورهمی شد یا خیر؟ در اختیار نداریم.» این اپیدمیولوژیست؛ معتقد است نقدهای زیادی به طرح ممنوعیتتردد شبانه وارد است. خیلی از مسئولان معتقدند این طرح منجربه تغییر در شکل ترددها شده است و خودروهای شخصی جای خود را بهتاکسی‌های اینترنتی داده است.

با وجود آنکه بی‌اثر بودن طرح ممنوعیت تردد شبانه در کاهش رفت و آمدهای خانوادگی و کنترل کرونا اعتراضات گسترده‌ای را در پیداشته است؛ ستاد فرماندهی مقابله با کرونا نیز پیشنهاد لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه را به ستاد ملی ارائه کرده و طبق آنچه که احمدجنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به «ایران» خبر می‌دهد؛ در جلسه ۱۰ آبان در وزارت کشور بحث طرح منع ترددشبانه مطرح نشد بر این اساس و طبق اعلام او؛ در شرایط فعلی ستاد کرونا تهران پیشنهاد لغو طرح منع تردد شبانه را به ستاد ملیارائه کرده و هنوز لغو ممنوعیت تردد شبانه مصوبه ستاد ملی کرونا را ندارد و کماکان برقرار است.

 

 

مردم چه می‌گویند؟

قانون ممنوعیت تردد شبانه در ساعت ۱۱ شب برای بیماران هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است. سعید مرادی یکی از شهروندان تهرانیاست که خودرواش توسط دوربین‌های طرح ترافیک مرکز شهر ثبت شده و به گفته خودش هنوز نمی‌داند در مدتی که شب‌ها مجبور بودفرزندش را به بیمارستان ببرد طرح ممنوعیت تردد شبانه چقدر خرج روی دستش گذاشته است.او می‌گوید: «چند هفته پیش فرزندم یکمرتبه تب کرد اولاً که بسیاری از داروخانه‌های شبانه روزی در منطقه ما در طرح اصلی شهر قرار دارند و هر گونه تردد در ساعت ۱۰ شببه بعد را ثبت می‌کنند، مجبور شدم برای تهیه دارو تاکسی اینترنتی بگیرم. شب دوم پسرم را باید سریع بیمارستان می‌بردیم از اینکه باوسیله نقلیه عمومی برویم نگران بودیم و در نهایت ساعت دو شب در دام دوربین‌های طرح ترافیک افتادم و برایم پیامک اخطار ارسالشد.»

نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا تهران درباره اثرگذاری اجرای این طرح به «ایران» می‌گوید: «سال گذشته و در روزهای نزدیک بهشب یلدا بر اساس بررسی‌های میدانی و مستندات علمی به این نتیجه رسیدند که اصطلاحاً جمع‌های کوچک غیر رسمی بیشترین نقش رادر انتقال ویروس دارد و چرخه انتقال ویروس را تسریع می‌کنند. در آن زمان اجرای این طرح به‌دلیل شیوع ویروس جهش یافته تردد بینمنازل را محدود کرد. در پیک سوم میزان مرگ و میر در افراد بستری تا ۱۶ درصد نیز افزایش یافت و به‌دلیل مرگ و میر بالا تدابیرسختگیرانه تری اعمال شد.»

 توکلی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به حجم قابل توجه واکسیناسیون عمومی و اقتضای زمان کنونی قانون منع ترددهای شبانه نمی‌توانداثر بخش باشد بواسطه اینکه در همه کشورهای دنیا با افزایش پوشش واکسیناسیون به سمت قرنطینه هوشمند رفته‌اند و اعضای ستادکرونا در تهران به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌ها اثر بخشی لازم را در شرایط فعلی ندارند و باید به موازات لغو محدودیت‌ها قرنطینههوشمند اجرا شود. این موضوع به شکل پیشنهاد به ستاد ملی ارائه شده است ولی همچنان قانون منع تردد تا زمان تصویب آن ادامهدارد.»

 

منبع : ایرنا

ارسال نظر