شناسه خبر: 20095

دولت رئیسی مشتاق مذاکره نیست چون برجام پوچ بود

اقتصاد نگار : قبل از پایان ماه میلادی جاری قرار است مذاکرات وین از سر گرفته شود اما بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی با تردید به نتایج آن مذاکرات می نگرند.

بیژن مقدم گفت: دولت آقای روحانی 100 درصد به مذاکرات امید داشت، براساس همین اطمینان و اعتقاد قول و وعده انتخاباتی داد، ازآن طرف دولت آقای رئیسی اعتقاد دارد مذاکرات حاصلی برای کشور نداشت و برعکس شرایط را برای ما سخت کرده است، بنابراین ایندو دولت در دیدگاه با هم تفاوت دارند و این تفاوت باید در رفتار نیز نشان داده شود.

وی افزود: آقای روحانی طوری وانمود کرد که بلد است مذاکره کند قرار بود به نقطه ای برسد که همه تحریم ها برداشته شود، مردم بهلحاط اقتصادی در وضعیت راحت قرار بگیرند به طوری که دیگر به یارانه نیازی نداشته باشند چون آنچنان در سایه رفع تحریم ها وارتباط با کشورها رونق اقتصادی ایجاد می شود که بیا و ببین. حالا باید دید این وعده ها محقق شد یا خیر. برجام یک کاغذ است کهیکسری داشته ها می توانست برای ما داشته باشد که همه اش تا الان برای ما پوچ بود.

وی افزود: مردم امروز درک می کنند مذاکرات و توافق حاصل از مذاکرات برای ما آورده‌ای نداشت، نباید دولت و مجموعه حاکمیت خودشرا مشتاق به مذاکره نشان دهد چون تجربه گذشته را داریم. برجام از طرف آمریکا پاره شد تازه الان از ما طلبکار هستند. امروز دو راهبیشتر نداریم یا باید اقتصاد مردم را به یک برجام موهوم و مذاکرات بی حاصل گره بزنیم یا آنکه کلا قطع امید کنیم که آنها به کشور ومردم ما کمکی کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: 2 ماه است که دولت آقای رئیسی روی کار آمده است، فرض کنیم می خواهد از مذاکره قطع امید کند،البته این به آن معنا نیست که مذاکره نمی کند؛ قطعا مذاکره در دستورکار وزارت خارجه دولت آقای رئیسی می کند اما شرایط و وضعیتاقتصاد را موکول به نتیجه مذاکره نمی کند و کارها و اولویت های خودش را پیش می برد؛ خوب زمان به دولت بدهیم و نتیجه را ببینیم. بهعبارت دیگر اقتصاد با برجام چه بود که ما نگران اقتصاد بدون برجام هستیم.

وی ادامه داد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اتفاقاتی ممکن است در شرایط اقتصادی بیفتد اما تجربه نشان می دهد که آنها اجازه چنیناتفاقاتی را نمی دهند پس باید راه های دیگری را آزمود. گام اول هم این است که از طرف مذاکره قطع امید کنیم و همه تخم مرغ هایمانرا در سبد مذاکره نگذاریم. گام های بعدی آن است که باید دنبال کارها را گرفت، اگر مشکل تولید و گرانی و غیره داریم باید پیگیری کردتا این مشکلات برطرف شود. در این راه سهم برجام و تحریم را هم درنظر بگیریم و کشور را اداره کنیم.

وی درباره احتمال بسته شدن پنجره دیپلماسی گفت: الان هم پنجره دیپلماسی بسته است عملا آمریکا با خروج از برجام پنجره دیپلماسیرا بست. همین الان هم آمریکا مانع مذاکرات درست است. اروپا هم عملا فقط فرمانبرداری از آمریکا می کند و بدون اجازه آمریکا آب همنمی تواند بخورد. مذاکرات را آمریکا لغو کرد، برجام را آمریکا روی هوا برد. آمریکا نگذاشت ما از برجام منتفع شویم. آقای روحانی گفتآمریکا کدخداست ما دم کدخدا را دیدیم فایده نداشت.

بیژن مقدم درباره پالس های سازمان برنامه و بودجه راجع به احتمال سقوط ارزش پول ملی، یادآور شد: اینکه برخی می گویند بدونبرجام دلار فلان قدر می شود، باید به این نکته توجه کرد که دولت سیزدهم تازه 2 ماه است سر کار آمده است، حتما نیاز به زمان دارد وباید صبر کنیم. هیچ مسئله اقتصادی که ریشه هایی 40-50 ساله دارد ظرف یکی دو ماه با شعبده بازی حل نمی شود. مردم این را میدانند و تاکنون به هر رئیس جمهوری دو دوره 4 ساله فرصت داده اند.

وی افزود: درباره آقای رئیسی هم مردم می دانند، او نبود که دلار را به این قیمت رساند و تورم را به این شکل درآورد. گرچه دولتسیزدهم در این دو ماه کارهای خوبی کرده است اما برای باقی کارها باید به آن زمان داد. ما باید انتظارات مردم را تنظیم کنیم به اینمعنا که به این دولت متفاوت از دولت قبلی زمان بدهیم تا نشانه هایی را ببینیم. حتما ما نیازمند نشانه هایی هستیم، بالاخره باید یکدودسفیدی دربیاید، پس صبر کنیم.

 

منبع : نامه نیوز

ارسال نظر