شناسه خبر: 20185

فروش کالای ایرانی با برند خارجی

اقتصادنگار- در حال حاضر محصولات تولید داخل و تولیدکنندگان با پدیده ای مواجه هستند که ناشی از بی اعتمادی مصرفکنندگان به برند ایرانی است و آن هم درج نام تجاری خارجی بر روی محصولات ایرانی است.

فعالان بازار دلیل این اقدام را بی اعتمادی مصرف کنندگان به کالای ایرانی عنوان می کنند در حالیکه اجناس ایرانی در بسیاری از کالاها نسبت به مشابه خارجی کیفیت بهتری دارد اما همچنان مصرف کنندگان به محصولات خارخی تمایل بیشتری دارند و تولید کنندگانباید در این راستا فرهنگ سازی کنند و اعهتماد از دست رفته را احیا کنند.

 این دسته از فعالان بازار توصیه می کنند که با توجه به ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها، مصرف کنندگان باید به این نکته توجه کنندکه اگر کالایی هم با نام و برند خارجی در بازار عرضه می شود در واقع ایرانی است و یا از مبادی قاچاق وارد کشور شده و اگر بهصورت قاچاق وارد کشور شود از خدمات پس از فروش برخوردار نیست.

یکی از محصولاتی که این روز ها تبلیغات آن نیز در بازار بسیار دیده می شود و در ایران تولید میشود محصول دوو است که در واقع اینبرند از کره خریداری شده و در حال حاضر در ایران تولید میشود .

 

ارسال نظر