شناسه خبر: 20208

تصاویری از آتش سوزی در ساختمان طرح جامع مالیاتی

اقتصاد نگار : برخلاف آنچه که در برخی اخبار اولیه مربوط به این حادثه مطر ح شده بود، به محل نگهداری اسناد طرح جامع مالیاتی آسیبی نرسیده است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی: علت آتش سوزی در یکی از طبقات ساختمان طرح جامع مالیاتی در خیابان خرمشهر هم اکنون از سوی حراست سازمان، سازمان بازرسی و آتش نشانی در حال بررسی است.

آتش+سوزی+

12374

منبع : فردا

ارسال نظر