شناسه خبر: 20257

خشک شدن ۱۲۴ حلقه چاه در محدود طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

اقتصاد نگار : معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان گفت: وقوع خشکسالی های اخیر منجر به خشکی ۱۲۴ حلقه چاه در محدود طرح آبرسانی اصفهان بزرگ شده است.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان، محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را شامل ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستا دانست و اظهار کرد: میزان آبدهی ۱۴۰ حلقه چاه دیگر نیز در این محدوده بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

ناصر اکبری علت این کاهش را خشکی زاینده رود و افت سطح آب‌های زیرزمینی عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ حجم تولید آب از چاه‌های فلمن به میزان ۷۰۰ لیتر در ثانیه بود که امسال به صفر رسید.

وی مجموع آب تولیدی از منابع سطحی و زیرزمینی در ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای استان اصفهان در سال گذشته را ۱۴ هزار و ۷۰۰ لیتر اعلام کرد و گفت: به دلیل خشکسالی‌های پی در پی، این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافت.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان سهم چاه ها در تولید آب مورد نیاز در سال گذشته را ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: این میزان در سال جاری به کمتر از ۲۰۰۰ لیتر در ثانیه رسیده است.

 

منبع : ایسنا

 

ارسال نظر