شناسه خبر: 20298

ساداتی نژاد: دستورالعمل حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی ابلاغ شد

اقتصاد نگار : دستورالعمل نحوه اجرای حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامه‌ای به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، تصویب نامه این شورا در زمینه "خرید حمایتی دام روستایی" را ابلاغ کرد.

متن این تصویب نامه به شرح زیر است:

«با استناد به تصویب نامه شماره ۰۲۰/۱۷۶۴۶مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۰، بدین وسیله وفق بنده(۶) مصوبه فوق الذکر "دستورالعمل نحوه اجرای حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی" به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مباشر خرید دام روستایی تعیین می شود.

قیمت خرید بره زنده نر پرواری به ازای هر کیلوگرم ۶۲.۰۰۰ تومان خواهد بود که از این مبلغ ۵۳.۰۰۰ تومان نقد و مابقی در قالب خوراک دام آماده (کنستانتره) به مقدار (۲.۲) کیلوگرم بدون اخذ وجه دامداران تحویل می شود.

وزن بره زنده نر پرواری با حداکثر (۲) کیلوگرم دنبه، حداقل ۴۰ کیلوگرم و حداکثر ۵۵ کیلوگرم قابل تحویل خواهد بود.

تبصره: در صورت تحویل دام با بیش از ۲ کیلوگرم دنبه به ازای هر کیلوگرم دنبه مازاد تحویلی، از وزن دام زنده یک کیلوگرم کسر می‌شود.

قیمت خرید گوساله زنده نر پرواری به ازای هر کیلوگرم ۵۹/۰۰۰ تومان خواهد بود که از این مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان نقد پرداخت می‌شود و مابقی در قالب خوراک دام آماده (کنستانتره) به مقدار (۲.۲) کیلوگرم بدون اخذ وجه به دامداران تحویل می شود‌.

تبصره ۱ : وزن زنده گوساله نر پرواری حداقل ۴۰۰ کیلوگرم و حداکثر ۶۵۰ کیلوگرم است و در صورت تحویل دام بیش از این و حداکثر تا ۷۵۰ کیلوگرم که قابل پذیرش خواهد بود، از وزن ۶۵۰ کیلوگرم دام زنده تا سقف اعلامی تا (۵۰) کیلوگرم یک درصد از وزن دام کسر خواهد شد. ( از ۶۵۱ الی ۷۰۰ کیلوگرم، یک درصد و از ۷۰۱ تا ۷۵۰ کیلوگرم ۲ درصد از وزن دام زنده کسر خواهد شد.

تبصره ۲ : در صورتی که ضریب لاشه تحویلی دام زنده گوساله نر پرواری بیش از ۵۲ درصد باشد به ازای هر یک درصد مازاد از مقدار تعیین شده یک درصد به وزن دام زنده تحویلی اضافه و با نرخ تعیین شده پرداخت می شود‌

تبصره ۳ : در صورتی که ضریب لاشه تحویلی گوساله زنده نر پرواری کمتر از ۵۰ درصد باشد به ازای هر یک درصد کاهش، از مقدار تعیین شده یک درصد از وزن دام تحویلی کسر می شود‌

بره زنده نر پرواری و گوساله زنده نر پرواری تحویلی از سوی دامداران باید سالم بوده و چنانچه بنا به اعلام ناظر دامپزشکی مستقر در محل کشتارگاه مبنی بر اقدام به حذف و ضبط لاشه، به وزن زنده دام لاشه ضبط شده از میزان وزن دام های زنده تحویلی کسر می‌شود.

محل تحویل دام درب کشتارگاه های اعلامی از سوی مباشر خواهد بود.

مباشر می‌تواند با پرداخت کارمزد نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت (تحویل دام، کشتار، بسته‌بندی، فروش آلایش و تحویل گوشت به صورت ۶ تکه منجمد) با اولویت اتحادیه ها، تعاونی ها، دامداران توانمند و سایر تشکل‌های ذی‌ربط اقدام کند‌

تبصره: در صورت عدم مشارکت اتحادیه ها، تعاونی ها، دامداران توانمند و سایر تشکل‌های ذیربط، مباشر می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت (تحویل دام، کشتار، بسته بندی، فروش آرایش و تحویل گوشت به صورت ۶ تکه منجمد) طبق مقررات و ضوابط قانونی اقدام کند.

آنالیز خوراک دام آماده (کنسانتره) تحویلی به دامداران (موضوع مندرج در بند ۲ و ۳ این دستورالعمل) از سوی معاونت تولیدات دامی تعیین و توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور تولید و در محل استان مربوطه تحویل دامدار می شود.

مدت زمان اجرای خرید از زمان ابلاغ این دستورالعمل تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین می شود.

تبصره: خرید گوساله زنده نر پرواری انجام شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور امسال مشمول مصوبه فوق الذکر و شرایط مندرج در این دستورالعمل خواهد بود.

با عنایت به بند ۲ مصوبه شورای قیمت گذاری در اجرای فعالیت تولید قراردادی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن نهاده مورد نیاز جهت پرواربندی گوساله و بره های نر بر اساس ترکیب جیره، مدت پروار و قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده اعلامی از سوی معاونت امور تولیدات دامی در قالب تولید قراردادی مطابق با ضوابط، مقررات و قوانین موضوع اقدام کند.

با عنایت به بند ۳ مصوبه شورای قیمت گذاری در اجرای فعالیت قرارداد امانی با دامداران، شرکت پشتیبانی امور دام کشور موظف است با در اختیار قراردادن نهاده مورد نیاز برای دام مولد نسبت به تشکیل کمیته استانی اقدام کند.

تبصره ۱: کمیته استانی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس کمیته و شرکت پشتیبانی امور دام استان به عنوان دبیر و نماینده سازمان دامپزشکی، تشکل های زی ربط به عنوان عضو کمیته است.

تبصره ۲: تامین نهاده موضوع این دستورالعمل از موجودی ذخایر راهبردی خواهد بود.

تبصره ۳: شرکت پشتیبانی امور دام کشور بر اساس معرفی نامه صادره از سوی کمیته مذکور اقدام به تحویل نهاده مدت دار سه ماهه با نرخ مصوب در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر بدون اخذ وجه التزام از سوی دامداران معرفی شده خواهد بود. در صورت عدم ارائه ضمانتنامه بانکی فروش به صورت نقدی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: مدت زمان اجرای بند (۱۱) حداکثر تا پایان دی ماه امسال خواهد بود.

معاونت امور تولیدات دامی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را به تفکیک خرید (تعداد رأس بره زنده نر پرواری و گوساله زنده نر پرواری و میزان مربوطه، میزان خوراک دام تحویل و ارزش ریالی هر کدام، میزان و ارزش لاشه خریداری شده برای ذخایر راهبردی) به صورت هفتگی به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشور ارسال کنند.»

 

ارسال نظر