کدخبر: ۴۴۲۵

اقتصادنگار؛ عبدالحسین ساسان، اقتصاددان و استاد روابط بین الملل در گفتگو با #اقتصادنگار:
 
به نظر میرسد که اتفاقاتی که در رخ دادن است حتی کنگره آمریکا دارد با دولت آمریکا بر سر تحریم های ترکیه در شرایط خاص به توافق میرسد به نظر می رسد که رویه سیاست است ، در پشت این رویه ی سیاسی چراغ سبز به ترکیه نشان داده شده است و در حقیقت بعید به نظر میرسد که ترکیه مشمول تحریم بر سر کرد ها بشود، مگر این که بر سر مسائل دیگری مانند واردات تسلیحاتی از روسیه که بخواهند یک گوش مالی به آن ها بدهند و این وضعیت کرد ها را بهانه قرار بدهند وگرنه به هیچ وجه امکان ندارد دولت آمریکا برای پشتیبانی از کرد ها به تحریم ترکیه بپردازد
 
به احتمال قوی تحریم های اعتباری، حیثیتی و ظاهر سازی انجام خواهد شد ولی هیچ تحریم عمیقی نسبت به ترکیه محتمل نخواهد بود

ارسال نظر