کدخبر: ۵۲۰۶

آمار هفته پایانی آبان ماه مشخص کرد:

اطلاعات منتشره از سوی بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که در پایان هفته آخر آبان ماه همه متغیرهای بازار سهام «شاخص کل بورس، حجم و ارزش معاملات و دفعات داد و ستدها» با ریزش روبرو شده اند.


به گزارش اقتصاد نگار؛ در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۹ آبان ماه ۹۸، شاخص کل با ۲.۰۹۷ واحد کاهش معادل ۰.۶۸ درصد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۳۰۴.۹۹۷ واحد رسید.

افت ۶۷۲ واحدی شاخص کل هم وزن

بر اساس این گزارش، شاخص کل هم وزن با ۶۷۲ واحد کاهش معادل ۰.۷۶ درصد  به ۸۷.۷۸۰  واحد دست پیدا کرد.

ریزش ۳۴۰۰ واحدی شاخص بازار اول و دوم

افزون بر این، در هفته آخر آبان ماه سال جاری، شاخص بازار اول با ۱.۹۰۹ واحد کاهش به ۲۲۰.۷۸۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۲.۵۲۹ کاهش به ۶۲۴.۲۲۶ واحد رسید و به این ترتیب شاخص بازار اول با ۰.۸۶ درصد و شاخص بازار دوم با  ۰.۴۰  درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

کاهش ۲۸ درصدی ارزش کل معاملات

همچنین در ۵ روز کاری هفته گذشته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۸۳.۸۸۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۲۸ درصد افزایش یافت.

جزییات اطلاعات منتشره نشان می دهد که در این دوره زمانی، تعداد ۱۶.۳۴۱ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۷.۱۵ درصد افزایش و ۱۷.۸۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

در همین حال در هفته گذشته، تعداد ۶۵۸ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۶.۷۳۵ میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با ۳.۱۷  درصد و ۲.۴۸  کاهش نسبت به هفته سوم آبان ماه همراه شدند.

وضعیت بازار بدهی

این گزارش می افزاید: در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۹۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۷۳۸ میلیارد ریال معامله شد.

ارسال نظر