کدخبر: ۵۴۶۷

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۶۲روز معاملاتی، ۱۳۲هزار و ۵۷۱واحد رشد کرده است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۶۲روز معاملاتی تعداد ۶۶۲میلیارد و ۱۷۸۳میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۳۴۰هزار و ۱۰۰میلیارد ریال در ۵۸میلیون و ۹۶۴هزار و ۵۹۰دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۴۵۰میلیارد و ۵۴۳میلیون سهم به ارزش ۱۱۸۸هزار و ۷۴۱میلیارد ریال در ۲۷میلیون و ۹۱۱هزار و ۲۲۷نوبت در بازار اول؛ ۱۹۷میلیارد و ۶۴۱میلیون سهم به ارزش ۹۳۶هزار و ۴۴۸میلیارد ریال در ۳۰میلیون و ۴۷۳هزار و ۶۵۸نوبت در بازار دوم؛ ۶۴میلیون و ۸۰۰هزار برگه به ارزش ۶۲هزار و ۶۴۴میلیارد ریال در ۱۸هزار و ۵۱نوبت در بازار بدهی، ۲۱۵میلیون و ۳۶۰هزار قرارداد به ارزش ۱۵۵۰میلیارد ریال در ۸۵هزار و ۳۹۰نوبت در بازار مشتقه و ۱۴میلیارد و ۳۱۹میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۵۰هزار و ۷۱۷میلیارد ریال در ۴۷۶هزار و ۲۶۴نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۳۲هزار و ۵۷۱واحد رشد، ‌معادل ۷۴.۲۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۱۱هزار و ۲۳۰واحد رسیده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۹۰هزار و ۳۷واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۳۴۵هزار و ۱۶۲واحدی به ترتیب ۶۷.۲۶ و ۸۶.۳۷درصد افزایش داشته‌اند.

 

ارسال نظر