کدخبر: ۵۴۸۲

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؛

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد.


به گزارش اقتصاد نگار؛ در این جلسه پس از گزارش رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مختصات بودجه سال ۱۳۹۹، منابعی درآمدی و مصارف هزینه ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بودجه بر بودجه سال ۱۳۹۹، مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

 

ارسال نظر