کدخبر: ۵۹۳۷

به گزارش اقتصاد نگار؛ امیر حسین کاکایی در گفت و گو مطرح کرد : خودروسازی صنعتی بزرگ و در اقتصاد کشور بسیار نقش آفرین است.

وی ادامه داد: سیاست گذاری های غلط ضمن ایجاد مافیا، کاهش کیفیت منجر به ضرر و زیان می شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: متاسفانه طی این سال ها دولت حاضر نشده از مدیریت و سیاست گذاری های اجرایی در صنعت خودرو دست بدارددر حالیکه دولت طبق قوانین بالادستی و فرامین مقام معظم رهبری باید در حد حاکمیتی عمل کند نه تصدی گری!!

وی افزود: متاسفانه خواسته ها از دولت پر از تناقض است از یک طرف ایجاد اشتغال، تولید خودروی ارزان و از طرف دیگر خواسته می شودهمه چیز با کیفیت باشد.

کاکایی اظهارداشت: همه دوست دارند خودروساز اشتغال آفرین باشد در حالیکه تعداد پرسنل موجود در صنعت خودرو نسبت به تولید بیش از دو برابر نرم جهانی است.

وی گفت: قیمت مواد اولیه تولید خودرو به نوعی آزاد اما قیمت خودرو محدود است.

کارشناس صنعت خودرو افزود: این تناقض ها باعث می شود دولت و سیاست گذار به اجبار وضعیت پیش آمده را با سختی به جلو ببرد که در نتیجه خودرو ساز، مردم و دولت با هم ضرر می کنند.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: مدیریت دولتی در صنعت خودرو حاکم است.

وی افزود: علی رغم اینکه دولت در دو خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» زیر ۲۰ درصد سهام دارد اما مدیران این دو مجموعه را بخش دولتی تعیین می کند.

کاکایی گفت: مدیریت دولتی ناکار آمد و این موضوع دردنیا ثابت شده است.

وی در ادامه افزود: این نوع مدیریت بسترساز فساد، رانت، مافیا، انحصار و در یک کلام مانع پیشرفت است.

کاکایی تصریح کرد: صنعت خودرو در سالیان گذشته سود سرشاری داشت اما مدیریت دولتی باعث شد این منابع بجای توسعه محصول در زمینه های سرمایه گذاری شود چه در داخل و چه در خارج که بی بازگشت باشد.

وی توضیح داد: مواد اولیه تولید خودرو از قبیل فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و غیره در عمل به نرخ دلار در کشور فروخته می شود.

کاکایی گفت: دولت تصمیم می گیرد کارخانجات این موادرا با چه قیمتی بفروشند چون مدیریت این واحدها دولتی است.

وی افزود: سودی که واحدهای فولادسازی و پتروشیمی در کشور بردند ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و عین همین سود را صنعت خودرو سازی زیان کرد.

کاکایی در پایان بیان داشت: مدیران از سوی دولت انتخاب می شوند بنابراین نمی توانند نه بگویند بلکه باید سیاست های ناصحیح دولت را دنبال کنند این بحث منجر به از بین رفتن خودروسازان و در عین حال صنعت قطعه سازی در کشور می شود.


/ انتهای پیام

ارسال نظر