کدخبر: ۶۲۱۰

شاخص بورس روز جاری با رشد ۳۹۰۴ واحدی در پایان معاملات به ۳۴۳ هزار و ۲۹۱ واحد رسید.


به گزارش اقتصاد نگار؛ آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۹۰۴ واحد رشد معادل ۱.۱۵ درصد به ۳۴۳ هزار و ۲۹۱ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۰۴۵ واحد افزایش معادل ۱.۱۵ درصد به ۹۱ هزار و ۹۵۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۹۸۲ واحد رشد معادل ۱.۸۸ درصد به ۱۰۷ هزار و ۱۸۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۳۲۴ واحد افزایش، معادل ۱.۸۸ درصد به ۷۱ هزار و ۶۲۱ واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۹۸۳ واحد رشد، معادل ۱.۲۴ درصد به ۴۰۵ هزار و ۵۵۰ واحد، شاخص بازار اول با ۲۲۴۹ واحد افزایش معادل ۰.۹۲ درصد به ۲۴۶ هزار ۴۵۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۰۵۹۴ واحد رشد معادل ۱.۵۱ درصد، به ۷۱۱ هزار و ۸۳۱ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فملی با ۴۳۸ واحد، تاپیکو با ۲۹۱ واحد، فارس با ۲۰۹ واحد،  فولاد با ۲۰۵ واحد، پارس با ۲۰۲ واحد، نوری با ۱۴۸ واحد و رمپنا با ۱۴۷ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «کاشی و سرامیک با ۶۲۲ واحد صعود معادل ۵.۰۹ درصد به ۱۲ هزار و ۵۸۹ واحد، سایر معادن با ۴۱۵۴ واحد افزایش معادل ۴.۳۷ درصد به ۹۲ هزار ۲۲ واحد، زراعت ۳۴۳۰ واحد رشد معادل ۳.۷۴ درصد به ۹۵ هزار و ۵۰ واحد، محصولات چوبی ۱۲۶۷۶ واحد افزایش معادل ۳.۶۷ درصد به ۳۵۷ هزار و ۹۳۰ واحد، کانی غیرفلزی با ۵۹۹ واحد رشد، معادل ۳.۵۷ درصد به ۱۷ هزار و ۳۸۱ واحد، محصولات کاغذ با ۲۸۸۷ واحد افزایش معادل ۳.۰۴ درصد به ۹۷ هزار و ۸۷۴ واحد، ماشین آلات با ۲۹۹۹ رشد معادل ۳.۰۳ درصد به ۱۰۱ هزار و ۸۵۹ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «بالبر، ونوس، کپارس، غنوش، غبشهر، سبهان و خلنت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «دزهراوی، پکویر، ستران، آسیا، ولملت، پرداخت و سفانو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۵۲۶ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۵ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

 

ارسال نظر