کدخبر: ۷۲۳۴

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان تهران حاکی از کاهش ۳.۱ درصدی این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷ است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین با بیان این خبر اظهار داشت: براساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران در فصل پاییز سال جاری، برابر با ۹.۴ برآورد شده است. به تعبیری دیگر، ۹.۴ درصد از جمعیت فعال(شاغل و بیکار) استان تهران در پاییز امسال بیکار بوده اند.

وی افزود: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری استان تهران حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۷، ۳.۱ درصد کاهش یافته است. افشین اظهار داشت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در پاییز ۱۳۹۸ برای کل کشور ۱۰.۶ درصد بوده است. کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۸ در استان های خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب با ۴.۵ و ۱۶.۳ درصد گزارش شده است.

معاون آمار و اطلاعات گفت: در پاییز ۱۳۹۸، به میزان ۴۱.۷ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. به گفته افشین، بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در استان تهران نسبت به فصل مشابه در سال قبل(پاییز ۱۳۹۷) به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۴.۳ درصد برآورد شده است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان خراسان رضوی با ۵۲.۴  درصد و کمترین مقدار آن در استان مرکزی با ۰.۳۷ درصد گزارش شده است.

 

ارسال نظر