کدخبر: ۷۲۵۳

نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از تعیین شرایط پرداخت پاداش سالانه اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی خبر داد.


به گزارش اقتصاد نگار؛ علی اصغر یوسف نژاد در تشریح مصوبات نشست این کمیسیون، گفت: در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۹،  با موافقت نمایندگان بندی به تبصره دو این لایحه الحاق شد که به موجب آن ضوابط پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف شد.  

نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  افزود: براساس بند الحاقی به تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جز با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت ها از شهریور ماه ۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف خواهد بود. در غیر اینصورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

گفتنی است، براساس ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. زمان پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیز هیچگونه مبلغ تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کند.

 

ارسال نظر