کدخبر: ۷۳۶۷

اطلاعات منتشر شده معاملات بورس کالا حاکی از آن است که در در سومین هفته دی ماه سال جاری، تعداد ۱۸ هزار و ۴۳۵ کد معاملاتی در بازار آتی فعال بوده اند.

به گزارش اقتصاد نگار؛ جزییات داد و ستدها نشان می‌دهد که در سومین هفته زمستان امسال در بازار قراردادهای آتی بورس کالا  در حالی بیش از ۳۴۵ هزار قرارداد به ارزشی بیش از ۴۹۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال منعقد شد که قراردادهای آتی زعفران نگین با کسب سهم ۹۳ درصدی از حجم و سهم ۶۳ درصدی از ارزش کل معاملات نبض بازار را به دست گرفت. همچنین در جریان معاملات هفته گذشته ۱۸ هزار و ۴۳۵ کد معاملاتی در بازار آتی فعال بودند.

بر اساس این گزارش، در جریان معاملات هفته گذشته بازیگران بازار آتی تعداد ۳۱۹ هزار و ۳۸۶ قرارداد آتی زعفران نگین را برای تحویل در سه سررسید دی و اسفند ۹۸ و اردیبهشت ۹۹ منعقد کردند و ارزشی حدود ۳۱۵۳ میلیارد ریال را به ثبت رساندند تا بیشترین سهم را از حجم و ارزش کل معاملات هفتگی به خود اختصاص دهند.

افزون بر این، در سه سررسید مذکور قدرت خریداران بر فروشندگان نیز چیره بود؛ به طوری که ۵۵۹۷ کد معاملاتی در بازار موقعیت خرید اتخاذ کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، پس از آن قراردادهای آتی پسته با دو سررسید در بهمن ماه ۹۸ و فروردین ماه ۹۹ بیشترین نگاه ها را به خود معطوف کرد تا با انعقاد ۱۷ هزار و ۱۸۰ قرارداد و ثبت ارزش حدود ۱۷۵۸ میلیارد و ۱۳۶ میلیون ریالی به ترتیب سهم ۵ و ۳۵ درصدی را از حجم و ارزش کل معاملات کسب کند. در این قراردادها بر خلاف قرارداد آتی زعفران نگین، تعداد فروشندگان بر خریداران غلبه داشت و ۱۸۷۱ کد معاملاتی فروشنده بودند و ۱۸۵۲ کد معاملاتی نیز اقدام به اتخاذ موقعیت خرید کردند.

همچنین ۸۲۰۰ قرارداد آتی زعفران پوشال معمولی نیز جریان معاملات هفته گذشته، به ارزشی بیش از ۵۹ میلیارد ریال منعقد شد و ۱۳۵۳ کد معاملاتی در سه سررسید دی و اسفندماه سال جاری و اردیبهشت ماه سال آینده فعال بود.

این در حالی است که ۸۳۹ کد معاملاتی نیز با انعقاد ۴۵۷ قرارداد آتی زیره سبز با دو سررسید بهمن ماه امسال و فروردین سال آینده ارزشی نزدیک به ۱۶ میلیارد ریال را رقم زدند. این گزارش می افزاید: ۱۸ هزار و ۴۳۵ کد معاملاتی نیز در این مدت در بازار آتی فعال بودند که تعداد خریداران و فروشندگان موقعیت ها با اختلاف یک واحدی در یک سطح قرار داشت.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 

 

ارسال نظر