شناسه خبر: 8036

رشد اقتصادی ایران و دیگر کشورها چگونه خواهد بود؟

منطقه شرق آسیا پیشتاز رشد اقتصادی جهانی خواهد بود.

به گزارش اقتصاد نگار، سازمان ملل در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد که با تداوم وجود ریسک های کنونی بر سر راه اقتصاد جهانی، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در سطح ضعیفی باقی بماند. در سال ۲۰۱۹ متوسط رشد اقتصادی جهان به ۲.۳ درصد رسید که این رشد ضعیف ترین رشد ثبت شده در طول ۱۰ سال اخیر بوده است با این حال انتظار می‌رود که متوسط رشد اقتصادی جهان به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.

رشد اقتصادی ایران

سازمان ملل پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران منفی بماند اما از سرعت کوچک شدن اندازه اقتصاد کاسته شود. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ به میزان ۷.۱ درصد کوچک شد که تخمین زده می‌شود این مقدار در سال جاری به ۲.۷ درصد و برای سال بعد به ۱.۲ درصد کاهش یابد.

رشد اقتصادی کشورهای همسایه

پیش بینی می‌شود اقتصاد امارات امسال ۲.۴ درصد و در سال‌آینده ۲.۹ درصد رشد کند. این ارقام برای عربستان ۱.۳ درصد و ۱.۹ درصد، عراق ۴.۸ درصد و ۵.۸ درصد، پاکستان ۲.۱ و ۲.۳ درصد و افغانستان ۲.۷ درصد و ۴.۳ درصد خواهد بود.

بالاترین نرخ های رشد اقتصادی

طبق این گزارش، منطقه شرق آسیا کماکان پرچمدار رشد اقتصادی در جهان خواهد بود. در بین اقتصادهای بزرگ جهان و برای سال ۲۰۲۰، بیشترین نرخ رشد پیش بینی شده مربوط به هند با ۶.۶ درصد خواهد بود و پس از این کشور نیز چین با رشد شش درصدی قرار دارد. جالب است بدانید که کشور گویان با رشد عجیب ۸۵.۶ درصدی، رکورددار رشد اقتصادی امسال خواهد بود!

رشد اقتصادی دیگر کشورها

۱-روسیه

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۱.۱ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۸ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: دو درصد

۲- سوئیس

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۱.۷ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۸ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۹ درصد

۳- انگلیس

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۱.۱ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۲ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۸ درصد

۴- آلمان

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۰.۷ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۳ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۴ درصد

۵- فرانسه

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۱.۳ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۵ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۶ درصد

۶- کانادا

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۱.۵ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۵ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۶ درصد

۷-آمریکا

رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹: ۲.۲ درصد

رشد پیش‌بینی شده در سال جاری: ۱.۷ درصد

رشد پیش بینی شده برای سال بعد: ۱.۸ درصد

انتهای پیام

 

ارسال نظر