کدخبر: ۸۴۲۵

تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در ۱۰ ماهه نخست امسال به ۶هزار واحد رسیده که در مقایسه با آمار ۱۰ هزار واحدی مدت مشابه سال قبل، ۴ هزار واحد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد نگار؛ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی و با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به تعداد معاملات مسکن در هر ماه پرداخته و نوشته است: متوسط تعداد معاملات مسکن در هر ماه در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۸ برابر با ۶هزار واحد مسکونی بوده است.

این آمارها نشان می‌دهند که در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، به طور متوسط ۱۵ هزار واحد مسکونی معامله شده که این رقم برای سال گذشته به ۱۰ هزار واحد کاهش یافته است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن شهر تهران از ۱۵ هزار واحد در پایان دی‌ماه ۱۳۹۶ به ۶ هزار واحد در مدت مشابه امسال رسیده که ۹هزار واحد کاهش را نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است: با وجود کاهش نرخ رشد قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در دی‌ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دی‌ماه سال ۱۳۹۷، اما سرعت رشد اجاره بها همچنان رو به افزایش است. بررسی اجزای تورم در دی‌ماه امسال نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به افزایش اجاره بها بوده است. براساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مسکن در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برابر با ۹۰.۸ درصد بوده که حدود ۵۰ درصد (۴۹.۹ درصد) کمتر از رقم ۴۰.۹ درصدی مدت مشابه امسال است.

با این حال نرخ رشد اجاره بها در ۱۰ ماهه ۱۳۹۷ که ۱۹.۹ درصد بوده، برای مدت مشابه ۱۳۹۸ به ۲۹ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهند که نرخ تورم در دی‌ماه سال گذشته برابر با ۳۹ درصد بوده که در دی‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است.

 

ارسال نظر